Technické služby Hradec Králové ve městě postupně vysadí přes 500 stromů, převážně se jedná o stromy listnaté. Zeleň přibude u některých mateřských a základních škol a obnoví se i na místech, kde musela ustoupit rekonstrukcím chodníků a inženýrských sítí.