Vzhledem k dopravnímu přetížení v ulici Na Brně a snaze zlepšit bezpečnost na křižovatce ulic Na Brně a Brněnská, hledá město již několik let možnosti, jak situaci vyřešit. Jednou z variant je vedení cesty do průmyslové oblasti na samotném okraji přírodní památky. Tuto variantu, spolu s dalšími možnostmi vedení komunikace, která by měla mít minimální dopad na přírodní památku Na Plachtě, má prověřit mimo jiné biologické hodnocení oblasti, které si město nyní zadalo.

Hejno ryb uhynulo v Labi pod jezem.
FOTO: Malá vodní elektrárna odmítá odpovědnost za úhyn ryb

„Zřejmě v reakci na zadání této práce včetně biologického hodnocení, se na internetu objevila petice proti výstavbě komunikace. Petenti zde vyjadřují nesouhlas s výstavbou silnice přes Přírodní památku Na Plachtě tři a součástí petice je i zákres komunikace přes Přírodní památku Na Plachtě. Veřejnosti je tak, nevím proč, podsouvána falešná informace, která je patrná z obrázku pod peticí. O tomto trasování ale město neuvažuje. Pokud se na radnici o něčem diskutuje, tak je to pouze asi třísetmetrový úsek od parkoviště u Lidlu podél betonového plotu areálu Petrof, který by vedl do průmyslového areálu v podstatě tou nejkratší možnou cestou. Rozhodně se nejedná o komunikaci až ke kruhové křižovatce v ulici Na Brně. Myslí-li organizátoři petice vážně to, že je možné o věci diskutovat, měli by petici stáhnout, petentům vše vysvětlit a městu se omluvit,“ vysvětluje primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních je znovu otevřená.
Provozovatelé Stezky korunami stromů chválili návštěvníky: Byli vzorní

„Vše je stále navíc jen ve fázi úvah, studií a prověřování, smyslem ale je uvolnit dopravu zejména v přetížené ulici Na Brně a zlepšit bezpečnost na křižovatce ulic Na Brně a Brněnská. Proto měla být nalezena alternativní cesta. Řešením problémů této lokality se zabýval i Výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města, kde jsem byl tímto úkolem pověřen,“ říká k současnému stavu náměstek primátora pro oblast rozvoje města Jiří Bláha.

Petice má za cíl stavbu zastavit 

"My podepsaní občané chceme Přírodní památku Na Plachtě 3 zachovat v současném stavu, aby i nadále zůstala místem výskytu ohrožených a vzácných druhů živočichů a relaxační zónou našeho města, reagují v petici na plánovanou stavbu silnice protestující. 

Biologické hodnocení, jehož zadání schválila rada města, provede zhotovitel za více než 350 tisíc korun včetně DPH. „Jakmile bude hodnocení hotové, což by mělo být zhruba do konce roku, bude následně předloženo orgánu ochrany přírody a krajiny, který se k celé záležitosti musí vyjádřit,“ dodává náměstek Bláha.

Pomozte rodičům s postiženými dětmi užít si letní prázdniny
Pomozte rodičům s postiženými dětmi užít si letní prázdniny