Jak se zdá, tak i přes veškerou snahu, která mimo jiné vyústila v loňské ocenění Alej roku, marně. Stromy totiž stojí v cestě plánovanému zdvoukolejnění mezi Hradcem Králové a Pardubice. Své námitky proti nedávno vypracované studii posuzující vliv budoucí stavby na životní prostředí, o které budou rozhodovat následně úřady, vyjádřil jeden z představitelů spolku bránící stromořadí Bohdan Samek.

Podle Vašeho vyjádření je nová EIA, tedy studie vlivu stavby na životní prostředí, zpracována tak, aby vyhovovala zadavateli. S čím konkrétně nesouhlasíte?
Nová EIA vykazuje podjatost ve prospěch stavby. Bagatelizuje dopady na životní prostředí v průběhu stavby nebo vliv železničního koridoru na obyvatele. Například podél celé stavby má padnout 3800 stromů. Posudky nejsou nezávislé.

Nesouhlasíme s vykácením ani jedné řady aleje. Dle nezávislého dendrologického posudku je zjevné, že by to mohl být pro zbývající řadu obrovský šok, kořenové valy jsou propojené, koruny stromů se vykrývají, po vykácení jedné řady by byly otevřeny západním větrům. Ještě větší zátěží bude samotná stavba. Navrhovaná opatření k ochraně nevykácené řady jsou zcela nevyhovující a zapříčinily by poškození a uschnutí zbylých stromů.

Trváme na vybudování zabezpečeného přechodu do ulice Družstevní. Z jednání se SŽDC víme, že to to technicky možné je. Magistrát o to ani nepožádal. Chceme, aby přechod zůstal tam, kde jej pěší využívají déle než 100 let.

V Kuklenské ulici navrhujeme úrovňový zabezpečený přechod. Navrhovaný podchod zabírá velkou část dětského hřiště, nerespektuje cesty pěších ani cyklistů. Nájezdy do podchodu jsou velmi komplikované, cyklisté je nebudou využívat. Je to veliká částka z rozpočtu města tak jak je navržen, je plýtvání penězi daňových poplatníků.

Podáte případně nějaké zákonné námitky v této věci?
Ano, koordinujeme námitky s místními obyvateli, spolupracujeme s množstvím odborníků a se spřátelenými spolky a ochranářskými organizacemi. Se zpracováním námitek nám pomáhá právník.

Přestože aktivity vašeho spolku stále směřují k zachování kaštanové aleje, dostává se vám dostatečná odezva od ostatních subjektů, tedy magistrátu Hradce Králové, krajského úřadu či SŽDC?
Jednáme s magistrátem města, SŽDC a SUDOPem již více než rok a půl. Výsledek je nulový. SŽDC a SUDOP nejsou ochotny přistoupit na návrh, aby byla stavba realizována v období vegetačního klidu. Jírovce jsou dle odborníků značně citlivé na prach a byly by v průběhu stavby poškozeny významně zvýšenou prašností. Odmítají i technicky možnou variantu provést stavbu přímo z kolejí bez nutnosti vybudování obslužné stavební komunikace, která by poškozovala kořeny přeživších stromů. Magistrát to, ani jiné námitky občanů, po nich nevyžaduje. Vidíme naprosté selhání magistrátu města v komunikaci s občany, například u kterých bude nutno jejich pozemky vykoupit.

Je stále nejpravděpodobnější varianta vykácení jedné řady vzrostlých stromů?
Podle záměru města, dle EIA a námi zveřejněné přípravné dokumentace SUDOPu. Ano. Snažíme se tomu všemi prostředky zabránit. Byla by to velká chyba a dlouhodobě nenahraditelná škoda.

Město nabízí náhradní výsadbu a tak dále. Jak probíhají jednání v tomto směru? Uspokojila by vás tato náhradní výsadba za padlé stromy u železniční tratě?
Shodli jsme se na tom, že návrh magistrátu týkající se náhradní výsadby, je zcela nedostatečný a nevyhovující. Nabízí, výsadbu ve velmi vzdálených oblastech, na nepřístupných místech a netvořící celek. Tento návrh je neadekvátní náhradou zeleně, kterou v současnosti představuje Kaštanka jak pro životní prostředí, tak i pro celé Pražském Předměstí.

V neposlední řadě, je vám známo, kdy by mělo k zásahu do aleje dojít?
Na sklonku roku roku 2019. Není jisté jestli alej zachráníme, ale můžeme slíbit, že již brzy uspořádáme v Kaštance další Happening a věříme, že ani ten nebude poslední.

Jednáme v souladu s heslem ,,Mysli globálně, konej lokálně“. Naší motivací zůstává ochrana přírody životního prostředí. Jen tak můžeme čelit globálním klimatickým změnám, které naši politici ignorují stejně jako názory svých voličů.