„Úřad vychází vstříc stavbařům i všem, kteří potřebují „kopnout" do země a zavádí pro žadatele zdarma pohodlnou a velice jednoduchou cestu, na jejímž konci je automatické obeslání všech správců takových sítí se žádostí o vyjádření. Odpadá tedy individuální a složité dotazování spojené s papírovou agendou," vysvětlila mluvčí města Magdaléna Vlčková.

„Každý stavebník, developer či opravář, který musí z jakéhokoliv důvodu provádět výkopové práce, potřebuje ze zákona vyjádření všech správců sítí, která mu prozradí, zda se v jeho zájmovém území, kde a v jaké hloubce, nacházejí které sítě," dodala.

Novou službu najdete pohodlně na webu města, je rychlá, zadarmo a žádosti plně odpovídají platné legislativě.

Michaela Zumrová