Využít ji může kdokoliv. „Vytvořili jsme příjemný prostor pro setkávání kohokoliv, kdo má chuť a potřebu sdílet pravidelně nebo nepravidelně zajímavé náměty a témata prospěšná lidem, a to především z místní komunity Malšovice, ale i z dalších částí města Hradec Králové," uvedl David Petr, ředitel organizace. Vzdělávací a komunitní místnost lze pronajmout pro nejrůznější účely a platí tu jednoduchá pravidla. Je-li setkání neziskové, pak může jednotlivec nebo skupina prostor využít zdarma. „Tímto způsobem u nás místnost využívala například skupina kontaktních rodičů a diskutovali zde o kontaktním rodičovství, zdravém životním stylu a praktických zkušenostech s aplikací těchto metod v každodenním životě. Vzdělávací a komunitní místnost se také stala náhradním prostorem pro setkání Komise místní samosprávy Malšovice," doplnil Petr.

V opravené místnosti také probíhají nejrůznější aktivity Rodinného centra POHODA, které je součástí neziskovky. Konají se tu například pravidelné workshopy s výrobou hraček na principu Montessori pedagogiky nebo kurzy angličtiny.

Pokud by se v místnosti odehrála aktivita, za kterou je vybírán poplatek nebo se jedná o komerční ziskovou aktivitu, pak je účtován poplatek za pronájem, který činí 200 korun za hodinu. „Aktivity ale nesmí být v rozporu s cíli, posláním, vizí a hodnotami naší organizace. Dosud tento případ nenastal," dodal Petr.