Bude to povídání s významnými osobnostmi napříč uměním a všemi obory, které mají blízko k Hradci Králové i Královéhradeckému kraji, pojaté nevšedně a zajímavě. Je to takový protipól k hektické době a komunikaci na sociálních sítích. Lidé, kteří přijdou, budou mít možnost se zapojit - například otázkami. Chtějí zde oslovit i seniory a širokou veřejnost.

Prvním hostem se dnes stane Jaroslav Svěcený, vynikající houslista a znalec mistrovských nástrojů. Z dalších hostů to budou Soňa Červená, Stanislav Zindulka a další. Vstupné je 80 Kč, senioři zaplatí polovinu. Začátek programu je v 19.19 hodin.

Ilona Dvořáková