Z většiny stavení je k silnici natažená hadice, kterou čerpadla vyhánějí vodu z bytů. Zahrady se proměnily v jedno velké skladiště promáčených a zničených věcí či nábytku. Na plotech prohnutých pod nánosy bahna i na mokrých zdech s jasnou hnědou ryskou je vidět, kam až v sobotu dosáhla přívalová vlna.
„Je to hrůza. Podlahy můžu rovnou vytrhat, je to už druhá zkáza za tři roky, co tu bydlíme. Orkán Emma mi sebral střechu, včerejší velká voda pak zničila domácnost,“ řekl René Breiter ze Svídnice na Chrudimsku.

Sílu pohromy snad nejvýmluvněji dokládá obrovská hromada silných dřevěných kulánů, opřená o jeden z venkovních přístavků Breiterova hospodářství. Proud ji sem odnesl asi 15 metrů ze zadní části zahrady, kde bylo dřevo připravené k pořezání.

Lokální přívalové povodně zasáhly téměř dvacet obcí jihozápadně od Chrudimě. Přívalová vlna však například právě ve Svídnici nepřišla ze sousední řeky, ta se téměř nezvedla nad svůj normální stav, nýbrž z okolních polí a luk. V oblasti místy během sobotního rána spadlo 120 milimetrů srážek, to je pětina celoročního úhrnu.

V sousedních Slatiňanech museli hasiči v sobotu večer dokonce povolat bagristu, aby udělal průrvu v silnici pro rozvodněný potok. Mostek i městská kanalizace byly ucpané a hrozilo, že kvůli úzké propusti se ocitnou pod vodou celé Slatiňany.

„Nikdo tady takovou vodu nepamatuje, snad jen pamětníci 40. a 50. let, kdy tu prý byly velké povodně,“ uvedl včera starosta Slatiňan Ivan Jeník.

Více fotografií ze záplav si prohlédněte zde.

Hradecko: Prudké lijáky zaplavily v okrese sklepy domů

Hasiči v sobotu vyjížděli hned k několika událostem, kdy odčerpávali vodu ze sklepů domů. Postižena byla například obec Nepolisy. Půda nestíhala vsakovat přívalové srážky a v některých místech okresu se tak valila voda přes silnici. Taková situace byla v Lodíně. Nejdramatičtější však nastala v Račicích nad Trotinou. Jednotka hasičů hlídala hladinu potoka, který hrozil vylitím do okolí. (sir)