Z oblohy padá hustý déšť a hladiny hned tří řek stoupají. Labe, Chrudimky i Novohradky. Tak v pondělí vypadala situace v Pardubicích a okolí. Nebezpečí narůstalo, a tak zasedl krizový štáb a začal připravovat občany na možnou evakuaci. Tedy alespoň „papírově“, protože prozatím šlo pouze o cvičení Povodeň. I když shodou okolností meteorologové právě v době jeho konání předpokládali reálné přívalové deště a scénář, jenž by se mohl stát skutečností.

Zapojí se školáci

Pardubický kraj, město a dvě desítky dalších subjektů se podílejí od minulého týdne na cvičení Povodeň 2009, které vyvrcholí během úterý simulovanou evakuací lidí postižených velkou vodou. Zatímco od minulého čtvrtka se scénář cvičení odehrával v kancelářích zodpovědných úřadů a na dispečincích, v pondělí se již hlavní aktéři vydali i do terénu. Hejtman Radko Martínek se po ranní poradě krizového štábu rozjel podívat na místa, která jsou klíčová pro protipovodňovou ochranu Pardubic a přilehlých obcí. Brozanská hrázka či nedávno dokončená čerpací stanice na Spojilském odpadu, to byla místa, která hejtman přijel osobně zkontrolovat, poté jeho kroky vedly do Bubeníkových sadů, kde pracovníci Služeb města Pardubic za pomoci aktivních vojenských záloh osazovali průchody v betonových protipovodňových zídkách mobilními stěnami. Tak, aby se voda z „papírově“ zdivočelé Chrudimky nedostala dovnitř městské zástavby.

Hlavní nácvik boje s vodním živlem se odehraje během úterý. Cvičná evakuace obyvatel bude provedena za pomoci žáků tří základních škol, kteří mají představovat evakuované rodiny. Budou proto skutečně převáženi do evakuačního střediska zřízeného v ČEZ Areně a odtud dál do míst nouzového ubytování ve školách Staňkova a Kotkova. „Cvičení se zúčastní zhruba dvě stě padesát žáků a pedagogů,“ říká vedoucí oddělení krizového řízení Jiří Kyncl s tím, že jde o největší cvičení tohoto rozsahu za posledních dvacet let. Ochrana Pardubic se ale za uplynulá léta výrazně změnila k lepšímu. „V roce 2002 žilo v Pardubicích ohrožených stoletou vodou na 27 tisíc obyvatel v záplavovém území, teď je to 629 lidí,“ porovnává Jiří Kyncl současný stav s minulostí.