Část tohoto „dluhu" by podle něj měla pokrýt mimořádná dotace, kterou na začátku týdne schválilo hejtmanství. Kromě dotací se na likvidování povodňových škod podíleli i „neznámí" lidé, kteří obci přispěli finančními prostředky do povodňového konta. Tato veřejná sbírka se uzavře poslední zářijový den.

„Obec Výrava oznamuje ukončení veřejné sbírky na pomoc občanům obce Výrava postiženým záplavami v obci Výrava dne 28. 5. 2016 a na obnovu těmito záplavami poškozeného majetku obce Výrava ke dni 30. 09. 2016," stojí v prohlášení Výravy s tím, že od tohoto data nebude povodňové konto: 115-266990267/0100 aktivní. „Všem dárcům, kteří doposud přispěl, děkujeme," uvedl Michal Konečný.