„Naštěstí jsme nezaznamenali žádnou výrazně vysokou škodu, zranění, nebo dokonce úmrtí. Jednalo se většinou o požáry, které vznikly vinou samotných majitelů objektů. Ti totiž zanedbali kontroly komínů,“ uvedla Martina Žahourková, mluvčí krajského Hasičského záchranného sboru (HZS).

Mezi časté příčiny vzniku požáru v komínech patří jejich nevhodná konstrukce pro bezproblémový odvod spalin, dále zažehnutí sazí, nezajištěná komínová dvířka a podobně. Povinností každého majitele domu je udržovat komín v dobrém technickém stavu. „Ti, kteří topí tuhými palivy, musejí zajistit pravidelné čistění komínů šestkrát nebo čtyřikrát ročně,“ upozornila Martina Žahourková.

„Než si lidé před zimou poprvé zatopí, měli by zkontrolovat celé komínové těleso, tj. jestli v něm nejsou viditelné praskliny a zda je komín v dobrém stavu i nad střechou,“ doporučil hradecký kominík Jiří Novák a dodal, že pojišťovny při likvidaci pojistné události zaviněné komínem obvykle vyžadují doklad o kontrole spalinových cest. Ta musí být provedena alespoň jednou za rok. Jakoukoliv vadu je přitom nutné řešit co nejdříve.

Kontroly komínů v objektech právnických osob provádí na základě vyžádání kominík. Ten také vystavuje potvrzení, že příslušný komín je způsobilý k provozu. „Revize těchto osvědčení provádí HZS Královéhradeckého kraje,“ řekla Martina Žahourková.

(jj)

Počty požárů komínů klesají