Co byste poradil řidičům, aby na silnicích nebylo tolik havárií s hroznými následky? Zvlášť nyní před odjezdem na dovolené? (Martina)
Zde platí vše, co jsem již odpovídal v otázce, co poradit, aby se nedělo tolik nehod. Rozhodně si obzvláště před cestou do zahraničí zkontrolujte technický stav vozidla, předejdete i jiným komplikacím než je dopravní nehoda. Dlouhá cesta po neznámých silnicích je stresující záležitost. Doporučuji vyjet s větší časovou rezervou, abyste nebyli nuceni spěchat. A ještě samozřejmost na závěr: na silnici vozidlo bez platné technické kontroly a uzavřeného povinného ručení nepatří, pokud s takovýmto vozidlem způsobíte dopravní nehodu s vážným následky, vzniklé škody, které mohou jít až do milionů, budete muset uhradit.

Ke kolika závažným nehodám od začátku roku v Hradci došlo? (Petr)
V okrese Hradec Králové došlo za období od 1. ledna 2011 do 26. června 2011 k 581 dopravním nehodám, které byly hlášeny policii. Při těchto dopravních nehodách došlo k 9 úmrtím, 24 osob utrpělo těžkou újmu na zdraví, 157 osob utrpělo lehkou újmu na zdraví, celková škoda se pohybuje okolo 40 milionů korun. Pro srovnání za stejné období roku 2010: 536 dopravních nehod, při nichž došlo ke čtyřem úmrtím, 33 osob utrpělo těžkou újmu na zdraví a 143 lidí utrpělo lehkou újmu na zdraví, celková škoda dosahovala téměř 43 miliony korun.

Co byste poradil řidičům, aby se nedělo tolik nehod? (Honza)
K tomu, aby se snížil počet dopravních nehod, lze jednoznačně doporučit, aby se řidiči opravdu plně věnovali řízení, neřídili unavení či pod stresem, respektovali právní normy týkající se provozu na pozemních komunikacích. Zdůraznil bych ohleduplnost, nepřekračování maximální povolené rychlosti a do jisté míry i určitou předvídavost k tomu, co mohou učinit ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích. Řada poměrně vážných dopravních nehod vznikla, když řidič jedoucí po silnici zejména I. třídy i povolenou rychlostí na 2 či 3 sekundy přestal sledovat provoz před sebou, neboť si zrovna uklízel doklady, měnil CD, či se otočil dozadu k dětem. V tento okamžik intenzivněji zabrzdil řidič jedoucí před ním a následně došlo ke střetu, kdy bohužel toto před ním jedoucí vozidlo bylo nárazem odraženo do protisměru, kde se střetlo s protijedoucím vozidlem. Dále bych doporučil, aby zejména při vjíždění z vedlejší na hlavní pozemní komunikaci se řidič důsledně přesvědčil, že opravdu žádné vozidlo, s kterým by mohlo dojít ke střetu, nepřijíždí a v okamžiku, kdy se rozjíždí, sledoval provoz před sebou. Často dochází k tomu, že řidič odbočující vpravo se nejprve přesvědčí, že má ve směru, kam chce jet, volno, pak sleduje situaci vlevo a před rozjezdem si již nezkontroluje situaci vpravo, kde se mu těsně před rozjíždějícím vozidlem ocitne chodec či cyklista, pro které pak srážka s vozidlem končí často újmou na zdraví. Katastrofální následky pak mívá náhlé přejetí vozidla do protisměru a střet s protijedoucím vozidlem či náraz vozidla v plné rychlosti do jiné pevné překážky, nejčastěji stromu u silnice.

Jakých přestupků se současní řidiči dopouštějí nejčastěji? (Luboš)
Mezi nejčastější prohřešky řidičů lze uvést nedostatečné věnování se řízení vozidla, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě.

Co si myslíte o malém množství alkoholu za volantem? Povolit, nepovolit? (Gábina)
Na alkohol za volantem mám jednoznačný názor podpořený praxí a znalostí chování řidičů - nepovolit. Domnívám se, že při povolení i malého množství alkoholu dojde k nárůstu počtu řidičů, kteří budou řídit i s větším než tímto povoleným malým množstvím. V důsledku toho s velkou pravděpodobností dojde i k nárůstu počtu dopravních nehod pod vlivem alkoholu. Pro ilustraci: v okrese Hradec Králové byl v roce 2010 zjištěn alkohol u viníka dopravní nehody v 62 případech.

Ulpěla vám nějaká nehoda v mysli, nebo jste už spíš „rutinér“, který se nenechá ničím překvapit? (Aleš)
Některé nehody zůstávají v paměti dlouhou dobu, jsou to právě ty, při nichž došlo k úmrtí a značné devastaci těla, nebo jsou to nehody, které byly více medializované. Tvrdit, že mne nemůže nic překvapit, by byla hloupost, jen doufám, že takových katastrofálních nehod nebude mnoho.

Proč jsou v současné době řidiči tak neomalení, agresivní a bezohlední? (Milan)
Myslím si, že v chování lidí za volantem lze vidět jistou paralelu s chováním lidí ve společnosti, je to odrazem celkového stavu společnosti.

Myslíte si, že postihy za nehody jsou dostačující? Nebo by měly být vyšší/nižší? Přeji vám co nejméně práce … (Lenka R.)
Domnívám se, že postihy za dopravní nehody jsou v současné době dostačující. Rozmezí, v nichž se nacházejí sankce, resp. tresty mají dostatečně široký rozsah, záleží samozřejmě na správním orgánu, resp. soudu, jak toto rozmezí využívá.