Po několika výstavách a úspěšných soutěžích pro amatérské fotografy a začínající spisovatele, se blíží Svatodušní poutní slavnost a na ni navazující Týden vzájemného poznání a porozumění. Obě části celoročních oslav se uskuteční v polovině května.

„Celý program doznal drobných změn. Podařilo se nám jej doplnit o několik nových vystoupení,“ uvedl Jan Doskočil, předseda občanského sdružení Katedrála 2008, které je jedním z organizátorů oslav. V týdnu od 12. května se dveře kostelů a daších církevních památek otevřou lidem věřícím i nevěřícím. „Cílem Týdne vzájemného poznání a porozumění je sblížit křesťany se sekulární společností. Stále přibývá kladných ohlasů z řad právě nevěřících lidí,“ řekl koordinátor akce, trvalý jáhen, Arsen Kostanjan.

Po celý týden budou moci návštěvníci diskutovat o nejrůznějších problémech spojených s křesťanstvím také v kině Centrál, Muzeu východních Čech nebo na autobusových zastávkách. „Jedná se o velký impuls k dialogu, proto také dostala květnová akce takový příhodný název. Chceme bořit hluboce zakořeněné předsudky o víře, náboženství a o církvi, které v mnohých lidech přežívají z minulých desetiletí,“ doplnil páter Karel Moravec.