„Pomohou tak dětem zvládnout bezpečný návrat do školy po prázdninách. Dohled u silnic v blízkosti přechodů pro chodce je naplánována také v souvislosti s dopravně preventivní akcí s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne," vysvětlila Lenka Burýšková, mluvčí královéhradecké policie.

Projekt, který je zaměřený na chodce i další účastníky silničního provozu, odstartoval v úterý dopoledne v Hradci Králové před Základní školou Habrmanova a bude pokračovat i v dalších dnech.

Cílem tohoto projektu je preventivně působit nejen na děti při dodržování pravidel bezpečného přecházení silnic a na odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.

Co radí zebra?
• Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
• Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
• Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
• Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla!