Československá obchodní banka (ČSOB) a poštovní spořitelna ERA letos mezi vybrané projekty rozdělí celkem dva miliony korun. „Polovina z celkové částky bude určena na projekty zabývající se péčí o přírodní a kulturní dědictví v daném regionu, druhá pak na projekty přispívající rozvoji společenského života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury," uvádí Kateřina Lejčarová z ČSOB.

Rozhodne komise
O tom, které projekty budou vybrány, rozhodne nezávislá hodnotící komise složená ze zástupců banky i z odborníků na oblast péče o životní prostředí.
První kolo, tedy Velké komunitní granty, již bylo vyhlášeno letos v únoru a uspěly v něm Obec Nečín, Česká společnost ornitologická a Český svaz ochránců přírody – Regionální středisko Iris. Stále je však ještě šance přihlásit se do druhého kola – Menších komunitních grantů. Uzávěrka žádostí je totiž stanovena na 4. říjen.

„Do programu se mohou zapojit nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále také obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace," vypočítává Kateřina Lejčarová.

A kde konkrétně peníze už pomohly? V minulých letech například Okrašlovacímu spolku Smidarska, který takto získal finance na opravu barokní sochy Jana Nepomuckého. ⋌(skr)