Už letos v lednu požádalo město o předčasné užívání stezky podél Jiráskových sadů směrem k elektrárně Hučák, na které se pracovalo už během loňského podzimu. Celá stavba nyní pokračuje obnovou stezky pro chodce a cyklisty ve směru na Moravský most, její zbylé části podél Komenského ulice a úpravou zpevněných ploch v prostoru před hlavním vstupem do zimního stadionu.

V poslední etapě pak dojde ke stavbě mlatových chodníků, úpravě zelených ploch či k dokončovacím pracím na napojení stavebně upraveného parkoviště před hotelem na plochy před zimním stadionem. Zároveň zde vznikne dostatek míst s cyklistickými stojany pro návštěvníky akcí či hokejových zápasů.