Přihlášky ke studiu na Univerzitě Pardubice už poslalo pět a půl tisíce studentů. Enormní zájem je letos o vzdělávání na Fakultě zdravotnických studií. Zájemci podávali přihlášky do konce března. Poprvé ve své historii překročil zájemo nelékařské studijní programy hranici jednoho tisíce uchazečů. Ve srovnání s minulým rokem je to přibližně o třicet procent více.

„Zvýšený zájem o studium na naší fakultě připisujeme mimo jiné i růstu prestiže zdravotnických nelékařských povolání, jejichž význam a důležitost potvrdila a zviditelnila světová pandemie covid-19,“ uvedla děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá.

Do bakalářských studijních programů by mělo nastoupit přibližně 400 uchazečů. Největší zájem je o studium v bakalářském programu Všeobecné ošetřovatelství. Tady fakulta eviduje oproti loňsku dokonce o padesát procent přihlášek více. „Současná situace odráží vysokou potřebu zejména sester a ukázala, jak společensky relevantní tyto obory jsou,“ zdůraznila děkanka Holá.

Zatímco univerzita hlásí enormní zájem, Střední zdravotnická škola ve Svitavách nárůst nezaznamenala. „Je to stejné zhruba jako vloni. Máme asi 110 přihlášek. Může to být i tím, že se otevírá nová třída v sousedním kraji,“ řekl ředitel Střední zdravotnické školy ve Svitavách Radim Dřímal. Právě někteří jejich studenti se nyní chystají na přijímací zkoušky na Univerzitu Pardubice a na maturitu.

Nemají to snadné. Praktické vyučování v nemocnici sice mají, ale na zkoušky z ostatních předmětů se připravují jen distančně.

„Horší situace je u masérů, kteří mají kompletní výuku jen distančně. U praktické složky to není příliš dobré. Teď už alespoň jezdí na individuální konzultace,“ dodal Dřímal. Někteří studenti svitavské „zdrávky“ navíc nad rámec praktické výuky pracují v nemocnici. Za to jim ale ministerstvo školství odpustí státní didaktické testy z češtiny a cizího jazyku.