Na Bydžovsku se v lednu situace zřejmě ještě zhorší. Ve městě a jeho okolí se projeví odchod dvou či tří desítek lidí, kteří ještě pracovali v místní mlékárně Promil. V celookresní statistice to bude tak malý počet, že se na míře nezaměstnanosti neprojeví, ovšem na Novobydžovsku s ní určitě pohne. Možná o dvě tři desetiny procenta.

Západní část okresu je stále oblastí, kde míra nezaměstnanosti vysoce převyšuje průměr okresu, kraje i republiky. Zatímco v republice činila v prosinci rovných šest procent, v kraji 4,7 a v okrese 4,1, na Novobydžovku 7,3 a na Chlumecku 6,73 procenta. Převedeno do absolutních čísel to znamená, že na Bydžovsku bylo koncem loňského roku v evidenci úřadu práce 594 osob, na Chlumecku 397 lidí.

V porovnání s listopadem tak v Novém Bydžově a okolí vyskočila míra nezaměstnanosti zhruba o jedno procento, na Chlumecku téměř o půl procenta.

I tady se však projevuje už několik let trvající trend snižování nezaměstnanosti způsobený růstem ekonomiky a tvorbou nových pracovních míst. Meziročně totiž prosincová míra nezaměstnanosti v obou nejpostiženějších mikroregionech hradeckého okresu klesla. Na Bydžovsku o 2,15 a na Chlumecku o 2,24 procenta.