Dva dělníci spadli v pondělí nezávisle na sobě ve východních Čechách ze střech domů, když je opravovali poté, co krytinu strhla páteční vichřice. Oba skončili s těžkými zraněními v nemocnicích, stav jednoho z nich je velmi kritický. Má poraněnou hlavu a lebku. Na dva vážné pracovní úrazy stačil jediný den.

Ročně ve východních Čechách zemře v práci přes dvacet lidí. A téměř polovina z nich právě po pádech. „Počet vážných pracovních úrazů se nedaří snížit. V roce 2008 byl každý druhý smrtelný úraz způsoben pádem z výšky. Během prvního čtvrtletí roku 2009 roste počet poranění na strojích. Za toto období se stalo již sedm závažných úrazů, v roce 2008 to bylo 12 případů za celý rok,“ uvedl ředitel východočeské inspekce práce Jaroslav Nečas.

„Ve dvou případech se jednalo o kontakt prstů ruky s pilovým kotoučem a následkem jsou pořezané ruce spojené s amputací prstů. Příčinou těchto úrazů je nedodržení pracovních postupů a nerespektování zákazu odstraňování nedořezků za chodu stroje, případně nepoužití vhodného přípravku,“ upřesnil Josef Roďan, vedoucí odboru bezpečnosti práce Inspektorátu práce.

U zbývajících úrazů se jednalo o zachycení horní končetiny strojním zařízením. Zdrojem úrazů byla frézka, bruska, lis a textilní stroje. Příčinou těchto úrazů jsou bezpečnostní závady na strojích, nefunkční ochranné zařízení, spuštění stroje spolupracující osobou, ale také nevhodný pracovní oděv.

Právě pracovní oděv, který nesplňuje požadavky na osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) zajišťující ochranu v případě zachycení pohyblivými částmi stroje, bývá častou příčinou utržení horní končetiny, případně četných zlomenin. „Zaměstnavatel má přitom povinnost vyhledávat nebezpečí a tato odstraňovat. Není-li možné riziko odstranit, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky,“ upozornil Nečas.

Právě u pracovních oděvů ale zaměstnavatel musí brát v potaz, jakému konkrétnímu riziku je pracovník vystaven a podle toho mu přidělit příslušný a schválený osobní ochranný pracovní prostředek – pracovní oděv. „Bohužel je velmi rozšířená nevědomost o správném užití konkrétních pracovních oděvů.

Například pracovníkům, kterým hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi, třeba točícím se nástrojem, je třeba přidělit ten správný pracovní oděv,“ podotkl ředitel Nečas. „Jsme tady přece proto, abychom zaměstnavatelům poradili, jak se nejlépe v této problematice orientovat,“ dodal Roďan.

V roce 2007 EU vytyčila cíl snížit v období 2007 – 2012 pracovní úrazovost v členských zemích Evropské unie o 25%. Ze statistik za roky 2007 a 2008 se v ČR u tzv. ostatních úrazů tento cíl daří naplňovat. Negativní stav je však u úrazů závažných, do kterých se počítají smrtelné úrazy a úrazy s hospitalizací delší pěti dnů.

V Královéhradeckém a Pardubickém kraji se u závažných úrazů jejich počet v roce 2007 a 2008 prakticky neměnil.

Statistika úrazů způsobených pádem z výšky ve východních Čechách.

Statistika úrazů způsobených pádem z vášky ve Východních Čechách.

Celková pracovní úrazovost na východě Čech a počet smrtelných pracovních úrazů v ČR.


Celková pracovní úrazovost na východě Čech a počet smrtelných pracovních úrazů v ČR.