Podporu z grantu obdrží v prvním období projektu Regionální muzeum a galerie v Jičíně následovaná Centrem uměleckých aktivit a Galerií moderního umění v Hradci Králové. Z uměleckých galerií se zapojí také Galerie výtvarného umění v Náchodě a z muzejních organizací Muzeum Náchodska a Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Zvyšovat svou odbornost a získávat zkušenosti budou také knihovníci ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a vzdělávací pracovníci a vědečtí popularizátoři z Hvězdárny v Úpici.

Oslavy všestarské cibule a brokolice nabídnou pastvu pro oči, chutě a také muziku a další zábavu.
Na Oslavu Všestarské cibule a brokolice dorazí i Marie Rotrová a Vilma Cibulková

První období projektu by mělo trvat do srpna 2024 s možným prodloužením až do května 2025. Královéhradecký kraj spolu s kulturními organizacemi má přidělenou akreditaci do konce roku 2027. Hlavními tématy, které projekt řeší, jsou podpora využívání digitálních technologií, inovace a kreativita a regionální i mezinárodní spolupráce ve vzdělávání v oblasti kultury.

„Účast odborníků v rámci programu Erasmus+ bezesporu ještě zvýší úroveň našich kulturních, výzkumných i vzdělávacích institucí a povede k dalšímu rozšíření a zatraktivnění palety vzdělávacích akcí nabízených veřejnosti. Organizace budou čerpat zkušenosti, jak ve svých edukačních programech zaujmout i digitální generaci. Vyzkouší si práci zahraničních kolegů a vzájemně si předají zkušenosti. Také se zúčastní specializovaných kurzů či školicích pobytů. Pro pracovníky v těchto kreativních oborech bude jistě cenná také inspirace, kterou načerpají,“ uvedla v tiskové zprávě náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.