Vážení přátelé, milí Hradečáci,

rád bych si teď pod vlivem sváteční atmosféry dovolil ten luxus a vyslovil tři přání, jak to známe třeba z pohádek.

Nejprve bych vám do Nového roku popřál pohodu a pevné zdraví. To jsou věci, které můžeme ovlivnit jen zčásti. To ostatní, co si lidé obvykle přejí, spokojenost, úspěch, peníze, máte ve svých rukách.

V roce 2010 vás čekají dvě velká rozhodnutí, která určí směřování České republiky i našeho města v příštích čtyřech letech. Mé druhé přání tedy je, abyste se rozhodovali s rozmyslem a po zralé úvaze a nemuseli své volby nikdy litovat.

Třetí přání bývá obvykle to největší. V letošním roce se ukázalo, že většina z vás je v Hradci Králové spokojena. Přál bych si proto, aby se to ani v roce 2010 nezměnilo, abyste se sem rádi vraceli a abyste se mohli těšit z toho, že je Hradec, také vaším přičiněním, nejlepším místem k životu.