Poučení z historie pro budoucnost


První náměstek hejtmana Helmut Dohnálek ve svém vystoupení připomněl utrpení a zlo, které II. světová válka přinesla. Řekl, že historie je vždy poučením pro budoucnost. Spolu s europoslancem Oldřichem Vlasákem vzpomněli také nedávného 50. výročí Římských dohod – tedy sjednocené Evropy, které jsou zárukou míru.

Biskup Domink Duka zmínil, že 62. výročí ukončení II. světové války je také příležitostí připomenout, že nejšlechetnější lidskou hodnotou musí být vzájemná tolerance, přátelství a pochopení. Pokud je lidé budou ctít, nemůže snad už nikdy k válečným hrůzám dojít.

Medaile a vyznamenání pak převzali příslušníci a zástupci jednotek branně bezpečnostních složek města. Helmut Dohnálek předal vysoké vyznamenání, prapor hejtmana, pěší rotě aktivních záloh. Převzal jej velitel hradecké posádky a ředitel Krajského vojenského velitelství Václav Špaček. Rota působí při Krajském vojenském velitelství už tři roky. Jejími členy jsou lidé, kteří se po své práci rozhodli věnovat dobrovolně vojenské činnosti.

„Členem aktivní zálohy jsem už čtvrtý rok. Považoval jsem za svou povinnost být členem této jednotky a být připraven pomáhat,“ řekl 29letý bankovní úředník Pavel Kuthan, velitel čety. Stejný názor má velitel roty Bohumil Gažda, který je jinak podnikatelem.

„Je to pro nás velká vojenská pocta a také čest, že jsme obdrželi prapor hejtmana. Budeme se ve výcviku snažit dokázat, že si ho zasloužíme,“ řekl.

Podle ředitele Krajského vojenského velitelství Špačka má jednotka vysokou úroveň.