Jak jsme informovali už dříve, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje evidovala tři pacienty, u nichž existovalo podezření na nákazu chřipkovým kmenem H1N1.

„U jedné pacientky se bohužel toto podezření potvrdilo. Žena v tuto chvíli leží v Pardubické krajské nemocnici. Její zdravotní stav je ovšem velmi dobrý, a tak bude možná již během čtvrtka propuštěna do domácího ošetřování,“ řekla vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Inna Valentová.

Pacientka byla tři týdny v Anglii

Jedná se pravděpodobně o devětadvacátý potvrzený případ prasečí chřipky v České republice. U dalších dvou pacientů, u nichž se lékaři obávali nákazy prasečí chřipkou, se onemocnění nepotvrdilo. Jednalo se nejspíše o obyčejné virózy či běžné typy chřipky.

Pacientka ležící v pardubické nemocnici se tak jako většina ostatních lidí nenakazila virem v České republice. „Pacientka se vrátila ze studijního pobytu v Anglii, kde strávila tři týdny,“ konstatovala Inna Valentová.

Nemocné s podezřením na nový chřipkový virus si hygienici vytipovali nejen podle příznaků, ale také podle jejich cestovní anamnézy. Nejrizikovějšími oblastmi jsou v současné době Velká Británie a rovněž Severní a Střední Amerika. V Pardubickém kraji se jedná v podstatě o první případ výskytu prasečí chřipky.

„Jedna pacientka s prasečí chřipkou už sice byla z Pardubického kraje, ale jen formálně. Žije totiž dlouhodobě ve Velké Británii a navíc má ještě přechodné bydliště v Praze,“ informovala vedoucí protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Podle posledních zpráv Světové zdravotnické organizace již virus H1N1 usmrtil ve světě kolem 700 osob.

LUKÁŠ DUBSKÝ