Druhá etapa, která přijde na řadu příští rok, bude dražší, protože půjde o delší úsek. Oprava osvětlení zahrnuje například výměnu svítidel, přívodních kabelů i nátěry sloupů. Ty jsou navíc přemísťovány dál od cesty, aby tam zbylo místo pro uvažovaný chodník.