Přijeli i odborníci z Belgie a FrancieStudenti a akademičtí pracovníci katedry archeologie Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové tady se Společností experimentální archeologie uspořádali Dny živé archeologie. Pozvání do pravěku přijalo několik desítek nadšených návštěvníků. V areálu pravěké vesnice, která funguje jako muzeum v přírodě, mohli vidět, nebo si i vyzkoušet výrobu a pálení pravěké keramiky, kamenných nebo kostěných nástrojů, přípravu placek a další činnosti. Předváděli je zde nejen pracovníci všestarského archeoparku, ale i odborníci z Francie a Belgie. „Něco takového jsem ještě neviděl. Dosud jsem si pravěkou vesnici jen představoval, když jsem jako kluk hltal Štorchovy knížky,“ řekl Pavel Mrkvička z Hořic.

„Snažíme se, aby lidé získali vztah k archeologii, aby viděli, že to kopání do země k něčemu je. Výsledky vědy jsou někdy nejisté, ale pro období, které tady rekonstruujeme, vůbec neznáme písemné prameny. Právě to nás na tom přitahuje,“ uvedl vedoucí archeoparku Radomír Tichý.