Neziskovka tím reaguje na nedávné události, kdy se u dětí ze základních škol objevily experimenty s drogami, jako jsou extáze a pervitin.

Na pravidelné obchůzky vyrážejí sociální pracovnice také každé úterý mezi 15. a 18. hodinou a procházejí Malšovice, Nový Hradec nebo Šimkovy sady. „Ranní terén zatím testujeme v pátek a hledáme nejvhodnější lokality v blízkosti základních i středních škol. Na základě našeho pozorování pak vybereme dvě až tři školy, na které se budeme zaměřovat pravidelně. Určitě bychom chtěli navázat i spolupráci s danou školou a být ji například partnerem v oblasti prevence," uvedla Gabriela Lepková, vedoucí nízkoprahových a preventivních programů PROSTOR PRO, o.p.s.