Ve středu je tomu přesně 20 let, kdy do východočeské metropole zavítal papež Jan Pavel II. Svatý otec navštívil Hradec Králové v sobotu 26. dubna 1997. V celém městě platila mimořádná bezpečnostní opatření. Byla to jeho třetí, a zároveň poslední návštěva. Nesla se v duchu oslav milénia od mučednické smrti svatého Vojtěcha, rodáka z Libice nad Cidlinou a patrona polské církve. Při mši svaté, kterou Jan Pavel II. sloužil na zaplněném Velkém náměstí, promlouval především k mladým lidem.

Ze života papeže
Papež Jan Pavel II., svým civilním jménem Karol Wojtyla, stál v čele katolické církve téměř 27 let. Byl to první neitalský papež od roku 1522. Během svého pontifikátu v letech 1978 až 2005 zbořil mnohá tabu. Stal se například první hlavou katolické církve, která navštívila synagogu a mešitu. Žil necelých 85 let, zemřel 2. dubna 2005. 27. dubna roku 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu papež Jan Pavel II. svatořečen.

Papežský prelát, Monsignor Josef Socha, který se při návštěvě s papežem osobně setkal, vzpomíná:

„I když už byl letitý, měl velmi mladého ducha, protože tady oslovil nejen mladé, ale dovedl skloubit celé společenství na náměstí, což byla ojedinělá událost pro město. A právě tohle společenství najednou v určitých momentech bohoslužby ztichlo. A to ticho bylo tak silné, že se dalo i slyšet."

Papež si cestu do Hradce Králové zvolil sám. Jeho přáním bylo navštívit diecézi, v níž se narodil svatý Vojtěch, a setkat se s přítelem biskupem, Karlem Otčenáškem. Návštěva podle slov samotného papeže splnila očekávání. Při cestě městem v papamobilu arcibiskupu Otčenáškovi řekl: „Máš to tu pěkné."

Z projevu papeže
„Srdečně vás zdravím na tomto krásném náměstí, na němž se tyčí katedrála jako jediná zasvěcená Duchu Svatému, jak rád připomíná drahý monsignor Karel Otčenášek, biskup této diecéze, se kterým mě váže dávné přátelství, jemu tak dobře známé, a kterému děkuji za srdečná slova, jimiž mě pozdravil.
Zvláštní poděkování bych chtěl také vyjádřit občanům Hradce Králové za jejich smysl pro pohostinnost, který dosvědčili tím, že přenechali nejlepší místa na tomto náměstí mládeži ze všech koutů země, pro niž je toto setkání zorganizováno."

Když odjížděl, byl velmi spokojený. A jakmile se po roce opět v Římě setkali, šibalsky na Karla Otčenáška mrkl, a s úsměvem mu vyčetl: „Ani jsi mne při mé návštěvě nepozval na večeři." To ale tehdy nebylo možné z důvodu organizačních, a hlavně časového rozvrhu papeže. Tehdejší biskup královéhradecký na to zareagoval slovy: „Tak to můžeme zopakovat."

Návštěva Jana Pavla II. zanechala v metropoli Královéhradeckého kraje hned několik upomínek. Například pamětní desku, jméno po něm nese také náměstí vedle chrámu sv. Ducha, v areálu Nového Adalbertina stojí jeho socha, kterou osobně požehnal. Mosignor J. Socha dodává: „Vše, co jsme společně prožili při přípravě, a jak to stmelilo všechny instituce, které se na ní podílely, v tom vidím veliký přínos papežovy návštěvy pro celé stotisícové město Hradec Králové."

Této významné události bude věnován středeční večer. V kostele Panny Marie na Velkém náměstí odslouží mši svatou biskup Josef Kajnek. Poté bude mít docent Tomáš Petráček přednášku o osobnosti Jana Pavla II. Večer bude provázet promítání fotografií z papežovy návštěvy.