Akci organizovala Katedra sociální patologie a sociologie pod záštitou Miroslava Antla, předsedy Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR a čestného předsedy Poradního sboru Národního centra bezpečnějšího internetu, který byl celé akci přítomen a komentoval jednotlivé situace a případy z pohledu trestního práva. Přednášku lektoroval Roman Máca, který je projektovým managerem Národního centra bezpečnějšího internetu.

V posluchárně se sešlo více než sto studentů a pedagogů (převážně oborů Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogiky), kteří se se zájmem seznamovali s jednotlivými aspekty rizik, která se v internetovém prostředí objevují.

Zvláštní zřetel byl dán specifické ohrožené skupině – dětem a mládeži. Jakým způsobem by k nim měli rodiče a pedagogové v této problematice přistupovat, na která nejčastější rizika si dávat pozor a na jaké organizace se můžeme obracet v případě žádosti o pomoc. Dále zde byla rozebrána problematika mravního ohrožení dětí a mládeže, dětské prostituce a pornografie, šikany a kyberšikany ve virtuálním prostředí, stalkingu a kyberstalkingu.

Přednáška byla určena především studentům sociálně pedagogických oborů a pedagogům z praxe (učitelům, vychovatelům). Akce navazuje na dřívější aktivity Katedry sociální patologie a sociologie, jako bylo prezentování projektu Seznam se bezpečně 1 a Seznam se bezpečně 2, akce týkající se mobingu a bossingu a další.

Akce je předzvěstí konference, kterou chystáme v lednu roku 2015 – 3. Kriminologické dny, které proběhnou na naší katedře poprvé a opět budou pod záštitou Miroslava Antla.

Václav Bělík, katedra sociální patologie a sociologie, PdF UHK