Přednášet bude Milan Bárta, ve svém povídání se zaměří na události roku 1968, a to nejen v kontextu Československa.

Rok 1968 patřil k přelomovým letům 20. století. Po celém světě se zvedla vlna odporu proti válce ve Vietnamu a studentských bouří, které místy přerostly v celospolečenská hnutí. V Československu je rok 1968 spojován s pokusem lo reformu socialismu, známou pod názvem pražské jaro. Počátky pražského jara sahají hluboko do 60. let. Přednáška v knihovně začíná v 17 hodin.