Cílem akce je zvýšení schopnosti nádrže zadržovat vodu, a lépe tak čelit případným živelným pohromám. V podobném měřítku práce ve Špindlerově Mlýně naposledy probíhaly po povodni v roce 1997. Tehdy zde hydrometeorologové naměřili stoletou vodu. „Povodeň, která zasáhla tok Labe v úseku nad přehradou Labská v roce 2006, byla následně vyhodnocena jako povodeň s průtoky vyššími než v roce 1997 . Opět došlo k transportu velkého množství materiálu, který bylo nutno z koryta toku, štěrkových přepážek a nádrže přehrady odstranit,“ vysvětlil mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

Probíhající bagrování je tak poslední fází při odstranění povodňových škod. Těžební práce by podle Jiráska měly být hotovy do konce letošního roku.

„Celkové vytěžené množství by se mělo pohybovat kolem čtyřiceti tisíc tun,“ informoval Bohumil Grubl, šéf velkolosinské společnosti VDP Stavby, která akci pro Povodí Labe realizuje. Co bude s tunami vybagrovaného materiálu, je zatím nejasné. Rozdrcené kameny se například běžně využívají ke zpevnění cest. „Kontrolní vzorky jsou odebírány a v současné době se nacházejí v laboratoři. Složení odebraných vzorků nám momentálně není známo, ale na základě výsledků bude rozhodnuto, jak s nánosy dále nakládat. Variant je několik,“ doplnil Grubl.

Zmírnit dopady povodní má kromě bagrování koryta také probíhající výstavba další štěrkové přepážky nad Špindlerovým Mlýnem. „Tato štěrková přepážka by měla v budoucnu přispět k omezení množství nesených splavenin při extrémních průtocích,“ řekl Václav Jirásek.