Povinné vzdělávání předškolních dětí. To je novinka, kterou letos poprvé musí řešit ředitelé mateřských školek. Letos totiž musí do školek nastoupit ty děti, které dovrší do 31. srpna letošního roku pátý rok života. V některých místech Česka je to velký problém a kapacity nestačí. Hradecký magistrát tvrdí, že krajskému městu se problémy vyhnou.

„Problém s nedostatkem míst pro děti ve věku 4 až 5 let bychom neměli zaznamenat, u mladších dětí bude záležet na konkrétní mateřské škole," uvedl tiskový mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Minimálně ve dvou předchozích školních rocích totiž problém s kapacitou nebyl. „V aktuálním školním roce byla kapacita 2993 míst, do školky se přihlásilo 2940 dětí. Kapacita je tedy optimální a využitá v podstatě ideálně," popsal Petr Vinklář.

Město zřizuje 11 mateřských škol jako samostatné subjekty, dalších 14 školek funguje pod základními školami. V Hradci navíc funguje nejméně dalších osm školek, které město nezřizuje.