Výsledek studie společnosti Asekol, která v republice zajišťuje systém sběru elektroodpadu, prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Podle studií hradečtí tříděním ušetřili spotřebu primárních surovin ve výši zhruba poloviny hmotnosti odevzdaného elektroodpadu. Následnou recyklací se navíc uspořila elektřina, ropa i voda a došlo ke snížení emisí skleníkových plynů.

Elektrospotřebiče mají obyvatelé krajského města možnost vytřídit ve sběrných dvorech, drobných elektrozařízení se mohou ekologicky zbavit díky červeným kontejnerům rozmístěných po městě.