Fakultní nemocnice dostala dvě nové dominanty za stovky milionů korun: objekt ústavu soudního lékařství a přestavěná budova někdejší interny, v níž najde sídlo neurologická klinika.

„Neurologie už je dokončena i zkolaudována. Teď se vybavuje nábytkem a zdravotnickou technikou, pak dojde na stěhování. Do provozu bude uvedena v polovině března,“ řekl provozně–technický náměstek ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové Josef Židů.

Pro pacienty i personál neurologické kliniky to bude znamenat obrovský přínos. Klinika totiž dosud funguje ve staré nemocnici, tedy odtržena od všech navazujících oborů a pokročilejších vyšetřovacích metod. K mnoha vyšetřením proto musí pacienty převážet do hlavního areálu nemocnice. Přestavba v posledních měsících opuštěné budovy a její vybavení přišlo na zhruba 220 milionů korun. Převážnou část nákladů však pokryla dotace. Výhodou nového působiště neurologické kliniky je rovněž propojení nadzemním krčkem se sousedním plicním pavilonem, z něhož lze „suchou nohou“ přejít i na internu, chirurgii a onkologii.

O možném budoucím využití stávající budovy neurologie ve staré nemocnici není zatím jasno. Uvažované informační a vzdělávací centrum pro cukrovkáře tady totiž nebude. „Využití budeme hledat,“ řekl Josef Židů.

Stavebně je rovněž hotov objekt ústavu soudního lékařství, na který naváže rekonstrukce sousedního Fingerlandova ústavu patologie. Dílo za zhruba 380 milionů korun bude kompletně dokončeno nejpozději v polovině příštího roku.