Problematické místo, které už dlouho volá po novém dopravním řešení, má konečně doznat velkých změn, aby se ulevilo dopravě na velkém okruhu. Královéhradecký kraj se bude podílet například na úpravách přilehlých silnic, které jsou v jeho majetku.

Během dvou let by měla odstartovat velká rekonstrukce světelné křižovatky Mileta. S plánem počítá Ředitelství silnic a dálnic.

„Celkem se bude jednat o investici ve výši zhruba 17 milionů korun bez DPH. Pro nás je zásadní, aby se podařilo provázat centrální křižovatku s okolím stavby. Zatím to vypadá, že se to daří, proto nemáme problém přistoupit na tuto spolupráci," potvrdil Josef Dvořák, krajský radní pro oblast investic.

Změn se tak dočká nejen samotná křižovatka ale také cesta na Moravské Předměstí a do Třebše.

„Především se jedná o poměrně nákladné úpravy napojení Zborovské ulice včetně dopravního značení a kanalizačních odvodů. Neméně důležitá je komunikace pro výjezd zdravotnické záchranné služby," doplnil Karel Janeček, náměstek hejtmana a radní pro dopravu.

Královéhradecký kraj je jedním ze tří subjektů, které budou finančně zajišťovat výstavbu. Dalšími jsou Ředitelství silnic a dálnic a město Hradec Králové. Nejvyšší měrou se bude na investici podílet ŘSD, protože komunikace je majetkem státu. Celkové náklady na vybudování nové podoby křižovatky přesáhnou 225 milionů korun.

Pokud vše dobře půjde, stavební povolení by mohla Mileta získat příští rok a s realizací stavby se počítá v roce 2018 či 2019.