Asistenti prevence kriminality se starají o bezpečnost u šesti hradeckých základních škol od roku 2016. Jelikož se jedná o veřejně prospěšné práce, místa asistentů mohou být dotována maximálně dva roky. Pokud si je školy chtějí udržet, měly by asistenty zaměstnat. Na to ale nemají peníze.

Od září by se tak školy měly s dosavadními asistenty rozloučit. S prací stávajících asistentů jsou ale žáci, rodiče i vedení škol spokojení a nechtějí se jich vzdát. V základní škole na Jiráskově náměstí dokonce v únoru podepisovali petici za zachování projektu.

Rodiče protestují

Za peticí nestojí zaměstnanci školy, ale rodiče žáků. „Mně se petice nezdála tolik důležitá, jelikož nejde o to, že by projekt chtěl někdo ukončit,“ sdělila ředitelka základní školy Alena Hradílková.

Městská policie, pod kterou asistenti pracují, se podle ní naopak velmi snaží projekt udržet.

Slova ředitelky městská policie potvrdila. „Věřím, že nakonec se řešení najde, chce to ale ještě čas. Lidé, kteří vykonávají tyto pozice, nám nejsou lhostejní. Smyslem projektu není, aby se ten člověk po dvou letech zase vrátil na úřad práce. Veřejně prospěšné práce ale fungují na nějakém principu,“ vysvětlila přístup městské policie Hana Janebová, která má projekt na starost.

Veřejně prospěšné práce jsou určeny pouze pro dočasné pracovní uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných vedených na úřadu práce. Práce se sjednává standardně na rok, prodloužena může být až na roky dva. A to se v případě asistentů prevence kriminality u škol už stalo.

Co se bude dít s projektem dál, Alena Hradílková přesně neví: „Podle jedné z informací by měl projekt ze školy zmizet úplně. Podle jiné stačí, když každý asistent přejde na jinou školu.“

Málo vhodných kandidátů

Škola by si chtěla nechat současnou asistentku Věru Bekrovou, kterou si děti oblíbily a dobré zkušenosti s ní mají rodiče žáků, vedení školy i městská policie.

Sama Věra Bekrová je s prací spokojená a chce v ní pokračovat: „Práce s dětmi mi dělá radost," usmívá se. Ředitelka školy se obává, že jiného kvalitního asistenta bude těžké najít: „Ne všichni nezaměstnaní lidé se na tuto pozici hodí. Člověk musí mít o tuto práci zájem, vykonávat ji aktivně a připouštět si určitou zodpovědnost,“ vysvětlila Alena Hradílková.

S tím Hana Janebová souhlasí: „Vybírat mezi dlouhodobě nezaměstnanými vhodného kandidáta nebylo jednoduché. Je třeba sehnat někoho, kdo bude zodpovědný, komu svěříte dítě, aby ho v pořádku převedl přes ulici.“

Úřad práce poskytuje na jednoho asistenta 16 500 korun měsíčně, což je superhrubá mzda. „Po zařazení takového pracovníka podle katalogu prací musí město „doplatit“ 2 500 až 2 800 korun měsíčně na každého,“ doplnila Hana Janebová.

Pokud se asistenti osvědčili, správně by je teď měly zaměstnat školy. „Z našeho rozpočtu ale nemůžeme asistenta platit,“ uvedla Alena Hradílková. Městská policie proto jedná o možnostech financování asistentů ve spolupráci s úřadem práce a odborem školství hradeckého magistrátu.

V současnosti je do projektu zapojeno šest základních škol v Hradci Králové. Kromě školy na Jiráskově náměstí jsou to školy v Kuklenách, v Habrmanově ulici, v ulici Milady Horákové, SNP a Sever.

Děti v bezpečí

Asistenti hlídají přechody pro chodce u škol, a to zejména v době před zahájením a po ukončení výuky. Starají se i o bezpečnost dětí v okolí školy. „Na některých školách muži pomáhají i se školnickými pracemi. U nás paní Věra Bekrová dohlíží na bezpečnost, díky ní se o děti nebojím. Projekt určitě splňuje své cíle,“ zakončila Alena Hradílková.