Strážníci z oddělení prevence kriminality navštívili 93 tříd hradeckých mateřských škol a setkali se s 2138 dětmi.

„Každý rok zemře téměř 40 dětí při dopravních nehodách. Chceme proto dětem vysvětlit pravidla bezpečnosti pohybu na silnicích,“ přibližuje projekt mluvčí MP Eva Čížková. (mb)

MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI v královéhradecké mateřské škole Průmyslová při projektu prevence bezpečnosti. Foto: Archiv MP

Městská policie v těchto dnech zakončila projekt dopravní výchovy v mateřských školách, jehož cílem bylo seznámit děti se základními pravidly bezpečnosti pohybu na silnicích, s důrazem na pravidlo „vidět a být viděn“.

Strážníci oddělení prevence kriminality navštívili 93 tříd hradeckých mateřských škol a setkali se s 2 138 dětmi. Součástí tématu bylo seznámit děti s povinnostmi účastníka silničního provozu, cyklisty, chodce, spolujezdce, s vybavením jízdního kola, nebo s nutností používat ochrannou cyklistickou přílbu. Během názorných, interaktivních přednášek se strážníci snažili naučit děti, jak se mají bezpečně pohybovat v silničním provozu, jak přecházet na přechodu pro chodce, nebo jak mohou účinně zvýšit svoji bezpečnost.

Děti jsou ohroženou, ale na druhou stranu také nejsnáze ovlivnitelnou věkovou kategorií účastníků silničního provozu. Ohroženou proto, že děti vnímají provoz na pozemních komunikacích jinak než dospělí.

Každý rok zemře téměř 40 dětí při dopravních nehodách.

Proto bychom chtěli přispět ke zvýšení bezpečnosti našich dětí i tím, že o této problematice s nimi budeme mluvit. Budeme je učit, jak se mají chovat na silnicích, chodnících a v provozu, na co si mají dávat pozor, co je pro ně nebezpečné a co naopak bezpečné.