Kostru malého dítěte objevili archeologové půl metru pod ornicí v severní části Předměřic nad Labem na Hradecku.

Výzkum, který by měl skončit před Vánocemi, předchází stavbě protipovodňové hráze, která má zabránit stékání dešťové vody z polí do obydlené části obce.

„Podle předběžných odhadů je malá kostřička ze starší doby železné, zhruba pět set let před naším letopočtem,“ uvedl archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha.

Nečekaný objev nebyl podle odborníků součástí pohřebiště. Jámu s kostmi odhalili u základů domu.

„Až do devatenáctého století se nesměli na hřbitovech pohřbívat nepokřtěné děti. Je možné, že šlo o něco podobného. To dítě bylo tak malé, že ho dospělí ještě nevzali mezi sebe, a tak ho pochovali přímo na sídlišti,“ míní Bláha.

Při průzkumu terénu archeologové už našli pestrou směs předmětů z období od mladší doby kamenné po raný středověk.

„Jde o základy obytných domů nebo objektů, které sloužily k uchovávání potravin. Máme samozřejmě i velkou spoustu keramiky, ale také ojedinělé kamenné nástroje z pazourků či setrvačníky využívané při výrobě příze. V této oblasti se dá leccos najít už v ornici,“ řekl hradecký archeolog.
Náklady na vybudování takzvaného poldru si vyžádají ze státního rozpočtu zhruba 1,3 milionu korun. Obec na stavbu přispěla výkupem pozemků za sto tisíc korun.

„O stavbu protipovodňové hráze jsme žádali my. Když zaprší, máme problém, protože voda a bahno zaplaví silnici a jde až do části baráků. Poldr nám rozhodně pomůže. Není to první podobná stavba v Předměřicích a opravdu se osvědčily,“ řekla starostka obce Stanislava Marková.