Na jedné straně bezpečnost na druhé strach o zdroj podzemní vody. Boj o hradeckou Kaštanku se dostává do další fáze.

Spolek Kaštanka a v peticích podepsaných 3500 občanů, totiž nesouhlasí s posledním vývojem kolem zvoukolejnění tratě z Hradce do Pardubic, kde se podle nich město vrací ke „staré“ variantě a dopravu chce místo úrovňových křížení „poslat“ pod zem.

Nové koště…

„Už jsme si mysleli, že úrovňové křížení vzalo město jako konečné. Ale na SŽDC došlo k výměně vedení a v březnu 2018 si nový generální ředitel Jiří Svoboda pozval primátora Zdeňka Finka a chtěl znát konečné stanovisko na traťové křížení. Na tomto jednání se do hry opět vrátilo mimoúrovňové křížení,“ uvedl zástupce Kaštanky Jaromír Doležal s tím, že primátor tuto změnu vysvětlil doporučenou normou Evropské unie a její agentury pro bezpečnost v dopravě.

„Tyto orgány jen všeobecně doporučují mimoúrovňová křížení. Není to však závazná norma,“ dodal Jaromír Doležal. Podle něj, pokud se bude město striktně držet tohoto doporučení, nevznikne v okolí Kaštanky ne jeden, ale hned pět podjezdů (Honkova, Kuklenská,Gočárova,Na Černé a Pardubické u bývalé STS). „Pokud by k tomu došlo, vypadalo by naše okolí jako na Tour de France, kde by se jezdilo a chodilo stále nahoru a dolů po osmi procentním stoupání,“ dodal zástupce Kaštanky, kterému se hlavně nelíbí, že by podjezdy výrazně zasáhly do hladiny spodní vody, která zásobuje na sedm desítek studní v okolí trati.

„Spodní hladina vody je tu v pěti metrech pod povrchem a je dotována pouze z atmosférických srážek a hladiny vody v Labi. Základy všech podjezdů by však byly šest metrů pod touto hladinou, neboť město prosazuje světlou podjezdnou výšku 4,6 m, zřejmě pro nákladní dopravy,“ dodal Jaromír Doležal. Podle něj však samotný hydrologický průzkum zpracovaný Sudopem uvádí, že: „Takovým zásahem by bylo ovlivněno odčerpání 260 tisíc kubíků pitné vody pro jeden podjezd. „Takže s tímto návrhem nemůžeme souhlasit a apelujeme na zdravý selský rozum v období nastávajícího sucha,“ dodal zástupce Kaštanky.

Město však s nařčením, že znovu prosazuje podjezdy, nesouhlasí. „Město se snažilo dohodnout kompromis formou úrovňového křížení, ten však SŽDC odmítlo a trvá na mimoúrovňových kříženích. Tato verze byla již v samém úvodu projednána i s politickými kluby zastupitelstva, které neměly proti mimoúrovňovým křížením připomínky,“ uvedl mluvčí hradeckého magistrátu Petr Vinklář.

Rozpadající se hřiště v hradeckém Farářství.
Firma zpackala stavbu hřiště. Platí však město