Příjezd na toto parkoviště a také nově opravené parkoviště u Labe bude možný pouze po jednosměrné silnici, která vede od Zborovské ulice podél laboratoří a vysoké budovy vpravo před vrátnicí. Tato cesta bude po dobu oprav obousměrná.