Podle exkluzivních dat, které získal Deník od Cermatu, si v posledních pěti letech vedly na Hradecku nejlépe v přijímačkách z matematiky děti z Církevní základní školy v Hradci Králové. Škola pro ně otevřela od září kroužek přípravy na přijímací zkoušky, které je čekají už 12. a 15. dubna. Dobrovolně se tady kromě běžných čtyř hodin věnují matematice další dvě hodiny týdně.

„Moc si nevěřím, tak se snažím připravit, co nejvíc to jde, a myslím si, že mi to moc pomáhá,“ přiznává deváťačka Markéta Kotásková. Na posledním vysvědčení měla samé jedničky, přesto jí rodiče platí navíc i soukromé doučování. Dívka se hlásí na tři gymnázia.

„Čím bych chtěla být, o tom ještě jasno úplně nemám, ale rodiče jsou právníci, tak to mě zajímá, asi bych studovala právnickou fakultu,“ uvažuje premiantka jedné ze dvou 9. třídy školy v historickém centru města.

Na přípravku míří i Štěpán Hož. Poslední vysvědčení se mu moc nepovedlo. Právě z matematiky dostal poprvé dostal trojku. „Fakt mě to hodně mrzí, i pár bodů za známky může rozhodnout, děcek bude hodně.“

Přijímací zkoušky. Ilustrační foto.
Přijímačky v plném proudu. Víme, z jakých škol Hradecka je žáci zvládají nejlépe

Mladík otevřeně přiznává, že nepatřil k nejpozornějším a nejpilnějším studentům, a to chce teď napravit. „Pan učitel je skvělý, je sice přísný, ale umí látku vysvětlit,“ říká Štěpán, který je už přijatý na konzervatoř do Pardubic.

Jeho plán B je zubní laborant na Zdravotnické škole v Hradci Králové. Jeho snem je ale teď opera, nebo divadlo. „Vybíral jsem školy i podle toho, kolik bych si pak vydělávat a samozřejmě, aby mě práce bavila,“ dodává pragmaticky mladík.

Matematiku učí na církevní základce dva učitelé – Jaroslava Vojáčková a Petr Řehák. „Ve vedení přípravky se střídáme a učivo spolu koordinujeme tak, abychom děti připravili co nejlépe,“ vysvětluje učitel, který kromě matematiky učí i zeměpis. Do kroužku se letos přihlásila drtivá většina žáků z obou devátých tříd. „Na maturitní obory se od nás hlásí víc než 80 procent žáků,“ odhaduje zástupce ředitele Tomáš Kopecký.

V prvním pololetí se Petr Řehák s dětmi zaměřil na řešení a rozebírání modelových příkladů. Teď je čeká simulace samotných přijímaček. „Sedněte si každý sám do lavice, na test máte 70 minut,“ dívá se Petr Řehák na hodinky a děti se pouští do práce. „Dnes tady děti budou dělat jeden z loňských ostrých testů. Snažíme se co nejlépe simulovat přijímací zkoušky,“ vysvětluje do napjatého ticha učitel, který děti provází taji matematiky a zeměpisu už 13 let. Slyšet je jen šustění tužek na papíru, jak se deváťáci prokousávají 16 úlohami.

Kromě těch, co dělaly v 5. třídě přijímačky na osmileté gymnázium, je to pro děti vlastně poprvé v životě, kdy je někdo takto testuje z celého objemu učiva,“ pozoruje starostlivě své svěřence Petr Řehák. Rodiče platí za kroužek symbolických 200 korun za pololetí.

Ochoz Bílé věže dnes chrání pískovcová zídka a ocelové zábradlí.
Sebevrahy měla na Bílé věži zastavit síť. Město se ale nedohodlo s památkáři

„Děti se snažíme od 6. třídy motivovat a připravovat na přijímací zkoušky. Teď jsme třeba v 7. třídě probírali procenta, tak dětem říkám, právě takové příklady budou řešit na přijímačkách,“ vysvětluje Petr Řehák s tím, že se snaží děti vést k samostatnosti a zodpovědnosti. Bez motivace dětí i rodičů by to prostě nešlo.

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních matematických úlohách se žákům z Církevní ZŠ u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy. Nejlépe si vedou v „početních operacích a dělitelnosti“ (zvládlo v průměru 83 % žáků) a v „převodu jednotek“ (70 %), naopak problémy jim dělají otázky na „lineární rovnice a soustavu rovnic“ (15 %). „Je možné, že soustavy rovnic jsou u nás v 9. třídě zařazeny před přijímačkami a učivo mají děti málo zažité," uvažuje nad daty Deníku Petr Řehák.

I on se občas setkává s otázkou, kterou zná každý rodič: „K čemu mi tohle bude dobré.“ Dětem zdůrazňuje, že se učí kvůli sobě.

„Matematiku hodně propojuji třeba se zeměpisem, tam se to nabízí, třeba u měřítek map. Jsou věci, které jsou výsostně praktické, jako procenta, zlomky. Jsou ale věci, které už žáka připravují na středoškolské učivo, kde už se začíná abstrahovat a tam děti ztrácí praktický přesah. I tam se to snažíme ukázat na nějaké zajímavé úloze,“ nabízí řešení motivačního rébusu Petr Řehák.

Matematiku učí klasicky, ale využívají i prvky z moderních metod. Děti se také zapojují do matematických soutěží, kde mohou rozvíjet i to, čemu se říká zdravý, selský rozum.

Málo zákazníků, ostrá konkurence a zchátralé okolí drtí obchodníky na Benešově třídě v Hradci Králové.
Málo zákazníků, ostrá konkurence a omšelé okolí drtí obchodníky na Benešovce

Děti z přípravky využívají i skupinu v komunikačním aplikaci. „Dávám jim tam třeba videa z Youtube, kde jsou některé příklady dobře rozebrané. Teď je například na internetu dostupný AI asistent, kde se mohou v chatu poradit s umělou inteligencí, jak řešit některé úlohy.“

Po 70 minutách čas pro test uplynul. Děti odkládají tužky. Zbývajících čas z dvouhodinovky se kontroluje a boduje. „Na příští hodinu chci, aby děti přišly s tím, co jim nešlo a budu jim to dál vysvětlovat,“ říká Petr Řehák.

Svůj test má hotový i Markéta. Nejvíc se trápila s rýsováním a logickými úlohami: „Uvědomila jsem si, že jsem to dosud nikdy nezkoušela v časovém limitu, to byl velký problém. Ke spoustě úloh jsme se vůbec nedostala.“

Právě s časový limit dnes dělal dětem vůbec největší problémy. „Radíme dětem, že když jim něco nejde, ať to přeskočí, udělají nejdřív to, co jim jde a pak se mohou k problematické úloze vrátit,“ připomíná Petr Řehák, že důležitá je i strategie, jak přijímačkám přistoupit.

Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších ZDE.

Úspěšnost podle témat

Co jde a nejde žákům Církevní základní školy v Hradci Králové u přijímaček z matematiky?

Kategorie otázek % dobře vyřešených úkolů
Číslo a početní operace, dělitelnost 83
Převody jednotek                                                     70
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla                      62
Přímá, nepřímá úměrnost                                         55
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice                        51
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy                     45
Počítání s mnohočleny                                              42
Výrazy s proměnnou                                                38
Lineární rovnice, soustavy rovnic                              15
Poměr, mapa                                                            4


Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.Poznámka: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat