Žáky devátých ročníků čekají v dohledné době přijímací zkoušky na střední školu. Přijetí na střední školu se letos ponese v duchu pozměněných pravidel. Nejzásadnější změnou je, že žáci mohou v prvním kole podat pouze dvě přihlášky na- místo obvyklých tří. Předpisy, podle nichž se doposud řídilo přijímání deváťáků na střední školy, měly jepičí život, protože vydržely pouhé tři roky.

Mezi zásadní novinku též patří fakt, že se žáci posledních ročníků základních škol nebudou moci rozmýšlet celé prázdniny, kam vlastně nastoupí. Jedná se o zápisový lístek, který mohli chlapci a dívky, i když už byl v jedné škole odevzdán, vyzvednout a odnést do kýžené školy, pokud v ní bylo ještě místo. Ještě loni se zápisový lístek musel do pěti dnů, v případě přijetí, poslat řediteli vybrané školy. V současnosti budou mít děti na rozhodnutí sice deset dnů, avšak se zápisovým lístkem nebudou moci nakládat podle svých potřeb a uvážení. Padá tedy možnost pendlovat mezi jednotlivými školami.

Deváťáky nastalá změna nepotěší

Ředitelé oslovených hradeckých středních škol se ve svých názorech ohledně úpravy přijímacích zkoušek liší. Deváťáci ovšem z novinek velkou radost mít nebudou.

Obměna nastala i ve způsobu zveřejňování výsledků přijímacích zkoušek. Zatímco neúspěšní kandidáti o studium budou vyrozuměni písemně, těm druhým dá škola na srozuměnou prostřednictvím internetu.

„Změny v systému považuji spíše za kosmetické. Skutečné problémy určitě odstraněny nebyly, protože jasně ani nezaznělo, kdy přijímací řízení končí. Navíc ani není dohledatelné, kolik si žák podal přihlášek. Nemusíme sice posílat dopisy těm, kteří úspěšně složili přijímačky, ale rozhodnutí o přijetí založit do spisu stejně musíme. Celkově shrnuto: časová úleva není, finanční je minimální a jako v minulých letech stejně nevíme, kdo k nám nakonec nastoupí,“ řekl ředitel Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové Robert Novák, který upozorňuje na špatný systém už víc než tři roky, avšak na změnu podle něj zatím není naděje.

„Omezení přihlášek je omezení zejména pro děti, školám to usnadní práci. Změny vidím v zásadě neutrálně, i když přiznávám, že za ideální považuji systém dvou kol přijímacího řízení, který tu byl kdysi. Zápisové lístky vítám. Špatné je, že chybí centrální evidence, aby bylo zjištěno, kolik přihlášek si student podal. Letos máme s přijímačkami poloviční náklady, jelikož otevíráme pouze šestiletý typ studia,“ uvedl ředitel gymnázia Boženy Němcové Jan Štěrba.

Zdá se, že změny v přijímacích zkouškách zatím budí spíše rozpory.

„Určitě se mi nová pravidla nelíbí, radši bych měl víc možností podání přihlášek,“ uzavřel Petr, student hradecké základní školy.