V posledních letech začal převládat trend „odborného testování“ nebo ústních pohovorů hodnotících povahu či motivaci studenta.

Tři hradecká gymnázia využila možnosti spolupráce s odborníky a přijímačky si nechala sestavit. „V letošním roce otvíráme nový studijní obor a vzhledem k dobrým zkušenostem, které s externě sestavenými testy máme, jsme se rozhodli použít je k ohodnocení nováčků,“ sdělila Jana Vitvarová, zástupkyně ředitele Česko–anglického gymnázia.
Motivace ke studiu je prioritou

Neméně častým způsobem, jakým školy rozhodovaly o přijetí či nepřijetí studenta, byl ústní motivační pohovor. Nejedná se o posuzování znalostí žáká, ale účelem je zjistit, proč si student zvolil právě danou školu a jestli má předpoklady ji vystudovat.

„Nechtěli jsme studenty stresovat a vzhledem k počtu uchazečů, kteří se nám hlásí, jsme se rozhodli pro ústní zkoušku. Posuzovali jsme především, zda bude žák schopen učení a školu zvládat, ne jeho školní znalosti,“ přiblížil průběh včerejších zkoušek Libor Mojžíš, ředitel hradeckého odborného účiliště.