„Vzhledem k tomu, že nemáme úplně naplněnu kapacitu oborů, rozhodli jsme se uchazeče přijmout na základě studijních výsledků ze základní školy. Přihlížíme také k výsledkům školních soutěží a olympiád,“ sdělila Eva Stehlíková, ředitelka Střední průmyslové školy Hradec Králové. Kraj poskytl školám tuto volbu už v loňském roce a její obliba stoupá. „Současný sy〜stém přijímacího řízení odpovídá realitě. Bohužel jsou školy, které mají málo uchazečů, a proto možnost stanovení si vlastních kritérií uvítaly,“ prozradil Jiří Krenčík z krajského odboru školství .


Přes možné „ulehčení“ přijímací zkoušky nevymizely. Jejich zastáncem je i ředitel Střední školy aplikované kybernetiky Jan Lang. „Písemný i ústní test je objektivnější než pouhé hodnocení na základě výsledků ze základní školy. Chápu, že stresové vypětí je pro žáky nepříjemné, ale v životě se jim tato zkušenost může hodit ,“ tvrdí.