Naděje je o to větší, protože tento „předběžný návrh“ nesmetla ze stolu ani ODS, která se k přímé volbě stavěla vždy odmítavě.

Návrhem na přímou volbu hlavy státu to však nekončí, někteří zákonodárci jdou ještě dál – zvažují zavést i přímou volbu starostů (tento model funguje třeba na Slovensku, kde se přímo volí i krajští župani). Zatímco v případě prezidenta republiky se lze v dobré víře k zavedení přímé volby přiklonit, nápad volit přímo vedoucí představitele měst je potřeba zásadně odmítnout.

Srovnávat přímou volbu hlavy státu a starostů není možné, a to i přesto, že prezident je považován za představitele výkonné moci. On je ale především symbol, svorník či ztělesnění státu, zatímco starosta nebo primátor je de facto aktivní manažer, který rozhoduje, ovlivňuje, řídí a prosazuje konkrétní opatření. Za tato svá opatření je zodpovědný i trestně stíhatelný, zatímco prezident republiky nikoliv. Rozhodnutí a vůle starosty dotýká každodenního reálného života obyvatel jeho města, proto musí být v souladu s vůlí dalších takto zvolených zástupců, kteří jsou členy alespoň městské rady.

Samozřejmě nikde není vyloučeno, že by se tak nedělo v situaci, kdy by byl starosta volen přímo. Ale co v situacích, kdyby situace tak idylická nebyla? Vždyť nyní si městské zastupitelstvo – respektive jeho část městská rada – vybírá starostu ze svého středu. Z logiky věci to tedy musí být i člověk, jehož strana získá určitou podporu od voličů a který se dokáže domluvit s kolegy z jiných stran.

A proto nyní čistě hypoteticky: co by se stalo, kdyby se nedomluvil? Mohl by být v takovém případě odvolán, když byl zvolen lidmi přímo? To je řada závažných otázek a jejich zbrklé přehlédnutí či relativizování by mohlo řadu měst a obcí znehybnit nebo přímo paralyzovat. A to si zde nemůžeme dovolit, třeba už jen proto, že před městy stojí poslední tři roky, kdy si mohou sáhnout na pořádný balík peněz z evropských fondů, a proto je potřeba maximální manažerská soudržnost volených zástupců, a ne sólový boj o starostovský řetěz či další vlivné posty.

Jiří Štefek, politolog a publicista, Vrchlabí

Co si myslíte o přímé volbě starostů vy? Diskutujte a hlasujte v anketě.