Podle primátora Alexandra Hrabálka však tato záležitost není na pořadu dne a Hradec Tepelné hospodářství prodat nehodlá.

Krátce po volbách jste se sešel s ředitelem Elektráren Opatovice a posléze jste byl i s náměstky pozván do elektrárny. Souvisely tyto dvě aktivity s možným prodejem Tepelného hospodářství?
Zcela jistě ne. Se zástupci elektrárny jsem se sešel a byl jsem ujištěn, že o Tepelné hospodářství zájem nemají. A stejně tak město nemá vůbec žádné tendence tuto městskou společnost prodat. O této možnosti uvažoval před lety můj předchůdce pan doktor Fink. A od té doby se jako Ariadnina niť vede místní politikou, že Hradec Králové chce Tepelné hospodářství prodat. Ne, nechce.

Takže celou věc kolem schůzky a následné exkurze berete jako konspirační teorii?
Dalo by se to tak říct. Když si uvědomíte, že Elektrárny Opatovice dodávají teplo pro 80 procent hradeckých domácností, tak je to pro nás jeden z nejstrategičtějších partnerů. A jestliže mě tento partner vyzve k jednání, tak přeci nemohu dělat, že neexistuje. A jenom kvůli letité myšlence se nemohu chovat přezíravě. I proto jsem nabídku k setkání vyslyšel a šel jsem jednat. Prvotní jednání jsem bral jako seznamovací akt. A na schůzce jsem dostal nabídku, zda bych se nechtěl podívat, kde a jak se vyrábí teplo a energie pro Hradec. Této nabídce jsem vyhověl. A to nejenom z pozice primátora, ale i z profesního zájmu svého přírodovědného vzdělání.

A při exkurzi padla ještě zmínka o prodeji?
Padla, ale jinak, než myslíte. Pan ředitel zde rezolutně řekl, že je to věc, která je dávno pryč, Tepelné hospodářství je pro opatovické elektrárny nezajímavým subjektem a firma nechce usilovat o jeho koupi.

Jak důležité je Tepelné hospodářství pro Hradec Králové?
Je to pro nás naprosto zásadní společnost. Tepelné hospodářství má zasíťovanou obrovskou plochu města, ale samozřejmě se zásobuje z Opatovic. Je však otázkou, zda by, kdyby se stalo součástí EOP, nestoupla cena tepla ještě více. Je to sice jen spekulace, ale mohlo by se to stát. I z tohoto důvodu vůbec neuvažujeme, že Tepelné hospodářství prodáme. Chceme, aby se i v budoucnosti udržela stabilita této základní komodity. Určitě si pamatujete na rok 2002, kdy v zimě došlo v elektrárně k havárii. Kvůli destrukci střechy přišly o dodávku tepla tisíce lidí v Hradci. Toho se už dočkat nechceme. I proto EOP vybudovaly v katastru města náhradní zdroje, které by při podobné události byly schopné po řadu dnů zásobovat Hradec teplem tak, že by šlo byty vytopit zhruba na 18 stupňů.