Během srpnových dní jsme pro vás připravovali profily a životopisy všech kandidátů na primátora Hradce Králové. Politici napsali pár slov o sobě a své politické kariéře.

Zároveň jsme jim položili tři otázky, které mají naznačit, kam jejich politické snahy budou směřovat. Jak vidí město Hradec Králové? Co je třeba změnit a jakým chtějí být primátorem.

Vy si tak můžete vytvořit lepší představu, kdo jsou a co nabízejí.


Ivana Bezdíčková,
lídr Věcí veřejných pro komunální volby v Hradci Králové


Životopis
:
Ivana Bezdíčková , narozena 26. září 1956 v Hradci Králové, je vdaná a má dvě děti.

Po ukončení studia na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové pokračovala atestačním studiem oboru hygiena práce. V roce. 2006 jsem absolvovala Kurz interních auditorů ve zdravotnictví organizovaný organizací poskytující vzdělávání a přípravu CMC Graduate Schoul of Business o.p.s.

Dosavadní kariéra:
Do konce roku 2001 pracovala na Krajské hygienické stanici v HK. V současnosti pracuje jako OSVČ - technický poradce v oboru hygiena především se zaměřením na odborné služby v oblasti ochrany zdraví při práci při zajišťování vytipování faktorů ovlivňujících pracovní prostředí, zajištění měření faktorů, obecně konzultační činnost ve všech oborech hygieny. Od roku 1998 pracovala jako Předsedkyně výboru hygienické sekce v rámci profesního sdružení České asociace sester. Od roku 2009 je předsedou Komise místní samosprávy, městská část střed, Hradec Králové.

Zájmy, koníčky:
Ve volných chvílích sportuji - lyžuji, provozuji cykloturistiku, chalupařím a zajímám se o vše kolem nás. Širší rodina je pro mne největší životní oporou.

Motto:
Mou prioritou je solidnost, důvěra, přímost, objektivita, racionalita, lidský a individuální přístup ke každému. Překážky neobcházím, překonávám je.

Odpovědi na otázky hradeckého deníku:

Co je prvním úkolem primátora? Co byste udělala jako první v této pozici?
Chtěla bych spolupracovat s kvalifikovanými lidmi, tedy nejdřív bych se zaměřila na jejich výběr. Zároveň bych se zamyslela nad koncepcí jednotlivých odborů, počtem pracovníků a efektivitou jejich práce.

Jaká část Hradce Králové je podle Vás v nejzanedbanějším stavu a proč?
Město je třeba vnímat jako celek. Každá městská část má své specifické problémy k řešení. Je třeba řešit tranzitní dopravu, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování kvality života tím, že vede přes obydlené části města. V současné době se to týká především druhého městského okruhu. Dopravou je zatížen i Pouchov v návaznosti na skladištní oblast, Kukleny a Moravské Předměstí (Brněnská ulice). Občanská vybavenost chybí především v Kuklenách. Specifiku tvoří lokalita Skladištní oblast, kde infrastruktura není na patřičné úrovni. V centru je diskutabilní stav chodníků. Staré město a centrum tíží parkovací systém.

Čeho byste chtěla jako primátorka dosáhnout?
Vnést do komunální politiky kulturu projevu, pracovat s kvalifikovanými pracovníky, kteří zde pracují pro občany. Navrátit důvěru občanů v politiky. Aby se občané aktivně zapojovali do dění ve městě.

V jakém okamžiku byste prohlásila z pozice primátora, že jste spokojená?
Cílem primátora by měl být spokojený občan hrdý na své město, kde se bude dobře žít. Město s vypracovaným kvalitním novým územním plánem bez početných změn, který zajistí dalším generacím, aby pojem salon republiky nebyl jen prázdným pojmem. Město, kde jsou v popředí zájmy občanů nad zájmy osobními. Magistrát s kvalifikovanými pracovníky. Primátor, kterému se podaří tuto vizi zrealizovat, může být dle mého názoru spokojený.