Během srpnových dní jsme pro vás připravovali profily a životopisy všech kandidátů na primátora Hradce Králové. Politici napsali pár slov o sobě a své politické kariéře.

Zároveň jsme jim položili tři otázky, které mají naznačit, kam jejich politické snahy budou směřovat. Jak vidí město Hradec Králové? Co je třeba změnit a jakým chtějí být primátorem.

Vy si tak můžete vytvořit lepší představu, kdo jsou a co nabízejí.


Pavla Finfrlová,
lídr ODS pro komunální volby v Hradci Králové

Životopis
Ing. Pavla Finfrlová, narozena 1. 4. 1950, má dvě dospělé děti. Po ukončení SPŠ chemické Pardubice vystudovala VŠ chemickotechnologickou Pardubice.

Dosavadní zaměstnání:
Od roku 1974 pracovala v Předměřicích ve VČ cukrovary. Od roku 1978 působila ve Výzkumné a vývojové základně v Hradci Králové. Po roce 1992 začala podnikat v oboru ekologické poradenství. Je členkou představenstva Dopravního podniku města Hradce Králové.

Politická kariéra:
Členkou hradeckého zastupitelstva byla poprvé zvolena v roce 1994, později působila také jako předsedkyně komise pro životní prostředí hradecké rady města a také v krajském výboru pro životní prostředí a zemědělství. Pavla Finfrlová ve funkci náměstka nahradila Otakara Divíška, který byl na konci října 2004 zvolen primátorem města.

Odpovědi na otázky Hradeckého deníku:

Co je prvním úkolem primátora? Co byste udělala jako první v této pozici?
Prvním úkolem primátora bude projednat rozpočet města na rok 2011 a výhled na další období. Nebude to jednoduché, protože ve volebním boji se objevuje a jistě ještě objeví spousta populistických slibů a nikdo nemluví o tom, kde na ně zajistí peníze. Hlavním cílem je získat voliče. Pokud například bude cílem nově zvolených zastupitelů vypovědět smlouvu s ISP (dříve Atol), bude třeba rozhodnout, kde budou získány potřebné prostředky. Jestli na úkor výstavby školek, zateplování škol, opravy Velkého náměstí atd., nebo zda budou prodány zbylé bytové domy, nebo prosperující akciová společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové. Volby jsou jako detektivka a volič by se měl ptát, o co komu skutečně jde.

Jaká část Hradce Králové je podle Vás v nejzanedbanějším stavu a proč?
Zanedbanost je relativní pojem a co člověk, to názor. Některé okrajové části mají pocit, že jsou opomíjeny. To bych ráda změnila. Především musí být bezpečné propojení mezi těmito částmi a centrem. Projekty na chodníky a cyklostezky se rodí pomalu, i město má problémy se získáváním pozemků. Co však bylo v minulých desetiletích velmi zanedbáno, je bezpečný odvod dešťových vod z území města, strouhy a příkopy byly zasypávány či zatrubňovány, volné prostory zastavovány. Některé části Hradce Králové nejsou dobře připravené na přívalové deště, jaké zpustošily severní Čechy a Moravu. Pro každého odpovědného člověka by mělo být důležité odstranění této zanedbanosti, protože jde o ochranu zdraví lidí a majetku.

Čeho byste chtěla jako primátorka dosáhnout?
Jako primátorka bych chtěla zajistit lepší informovanost občanů i jejich větší zapojení do rozhodování prostřednictvím KMS. Není to snadné, protože je jednodušší kritizovat, než sám něco dělat pro to, aby bylo lépe. Nelze se zavděčit všem. Také bych chtěla, aby všechny stavby a rekonstrukce byly již od začátku připravovány s respektováním všech souvislostí a s vědomím důležitosti provozních nákladů pro budoucí rozpočty města.

V jakém okamžiku byste prohlásila z pozice primátora, že jste spokojená?
Spokojená bych byla, kdyby většině zastupitelů šlo o budoucnost města, a ne o krátkodobý prospěch. Pak by bylo možné schválit územní plán zajišťující budoucí rozvoj města bez ohrožení stávající zástavby. Spokojená budu v momentě, kdy bude v Hradci Králové Národní centrum pro výcvik složek IZS. Česká republika je patrně poslední zemí EU, která toto centrum nemá. Vybudování v Hradci Králové by nepochybně posílilo pozici města.