Během srpnových dní jsme pro vás připravovali profily a životopisy všech kandidátů na primátora Hradce Králové. Politici napsali pár slov o sobě a své politické kariéře.

Zároveň jsme jim položili tři otázky, které mají naznačit, kam jejich politické snahy budou směřovat. Jak vidí město Hradec Králové? Co je třeba změnit a jakým chtějí být primátorem.

Vy si tak můžete vytvořit lepší představu, kdo jsou a co nabízejí.


Zdeněk Fink,
lídr strany Hradecký demokratický klub

Životopis:
Zdeněk Fink, narozen v roce 1955 v Hradci Králové, zde také vystudoval od jeslí až po lékařkou fakultu.

Dosavadní kariéra:

Pracuje jako lékař otorinolaryngolog ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami ve své ordinaci. Do roku 1994 pracoval na ORL klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Politická kariéra: V komunální politice se angažuje od roku 1998. Celou dobu v Hradeckém demokratickém klubu. Nebyl nikdy členem žádné politické strany.

Zájmy a koníčky: Dříve hodně sportoval, nyní se věnuje jen rekreační cyklistice, i když je podle jeho slov někdy dost ostrá.

Motto: Jeho politickým krédem je citát nechanického rodáka Aloise Rašína o tom, že do politiky se nechodí pro peníze.

Odpovědi na otázky Hradeckého deníku:

Co je prvním úkolem primátora? Co byste udělal jako první v této pozici?
Prvním úkolem primátora je uvědomit si, že v Hradci Králové je primátor pouze jedním ze 37 zastupitelů a jedním z 11 členů rady města. A tohle uvědomění podržet po celou dobu mandátu. S tím souvisí i zavedení systému maximální otevřenosti v jednáních, smlouvách a výběrových řízeních.

Jaká část Hradce Králové je podle Vás v nejzanedbanějším stavu a proč?
Podle mne se nedá říct, že je to jen jedna část. Jsou to spíše různé lokality v různých částech města. Nejvíce bych zdůraznil Kukleny, což souvisí s dlouhodobou stavební uzávěrou. Z nových částí není rozhodně pěkná ani třída Eduarda Beneše a část jejího okolí. V centru není zatím dořešena lokalita Gayerových kasáren a pěkná není ani ruina sokolovny na Kavčím plácku, povrch Velkého náměstí a množství dalších lokalit. A co takhle shluk domů na jižních svazích Nového Hradce?

Čeho byste chtěl jako primátor dosáhnout?

Jednoduchá odpověď. Spokojenosti a zdravého patriotismu Hradečáků.

V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice primátora, že jste spokojený?

Nikdy.