Během srpnových dní jsme pro vás připravovali profily a životopisy všech kandidátů na primátora Hradce Králové. Politici napsali pár slov o sobě a své politické kariéře.

Zároveň jsme jim položili tři otázky, které mají naznačit, kam jejich politické snahy budou směřovat. Jak vidí město Hradec Králové? Co je třeba změnit a jakým chtějí být primátorem.

Vy si tak můžete vytvořit lepší představu, kdo jsou a co nabízejí.


Richard Nádvorník,
lídr TOP 09 pro komunální volby v Hradci Králové

Životopis:
Ing. Richard Nádvorník, narozen 3. 7. 1961 v Hořicích. Do 15 žil u rodičů v Ostroměři, poté v Dobrušce a v Praze. V Hradci Králové žije od roku 1985. Vystudoval ČVUT Praha, fakultu stavební - obor pozemní stavby.

Dosavadní zaměstnání:
Do roku 1991 pracoval jako samostatný projektant ve Stavoprojektu Hradec Králové. V roce 1991 byl jedním ze zakladatelů sítě realitních kanceláří Ideál Reality a od roku 1995 se věnuje dodávkám stavebních prací, kde se stal průkopníkem v té době nové technologie lehkých betonů, polystyrenbetonu a pěnobetonu.
V současné době je externím hodnotitelem projektů z operačních programů Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Od roku 1998 pracuje v Komisi místní samosprávy v Malšově Lhotě a od roku 2005 je jejím předsedou.

Zájmy a koníčky:
Zajímá se o hudbu a hrál ve třech amatérských kapelách. Rád jezdí na vodu, na kole a chodí s hůlkami tzv. Nordic Walking.

Odpovědi na otázky Hradeckého deníku:

Co je prvním úkolem primátora? Co byste udělal jako první v této pozici?
Priorit je samozřejmě hodně. Z mého pohledu bude nejdůležitějším úkolem kontrola stavu financování, provozu města, investičních akcí a analýza zadluženosti Hradce Králové. Bude-li to nutné, pak bude třeba upravit rozpočet tak, aby byl vyrovnaný. Společně s tím je nezbytné nastartovat proces upřesnění evidence majetku města a provést analýzu jeho hospodárného a korektního využívání a provozu. Na základě tohoto rozboru bude třeba rozhodnout, jak s tímto majetkem naložit. S tím souvisí i otázka využívání veřejných komunikací a parkování včetně revize koncesní smlouvy s ISP (dříve Atolem). Samozřejmě žádný z těchto kroků nemůže dělat primátor sám, jedná se o kolektivní rozhodování v zastupitelstvu a v radě města. Proto budu při řešení problémů usilovat o co nejširší konsenzus a podporu napříč politickým spektrem. Považuji věcný dialog za jediný možný prostředek, jímž lze dosáhnout rozumného kompromisu, a který je podstatou demokracie.

Jaká část Hradce Králové je podle Vás v nejzanedbanějším stavu a proč?
Téměř každý Hradečák může mít oprávněný dojem, že právě jeho městská část je magistrátem opomíjena. Pochopitelně - v každé městské části je co zlepšovat a dát do pořádku, opravou chodníků počínaje a prováděním zimní údržby komunikací konče. Proto považuji za nezbytné opět oživit komunikaci mezi magistrátem a komisemi místní samosprávy v jednotlivých městských částech, stanovit si s nimi priority pro následující období a důsledně kontrolovat jejich plnění.

Čeho byste chtěl jako primátor dosáhnout?
Rád bych, aby hradecký magistrát byl veřejností vnímán jako instituce, která občany zastupuje a respektuje - která je tu především pro ně. Aby občané měli důvěru ve zvolené zástupce, ale i zaměstnance magistrátu, kteří na prvním místě budou mít zájem o to, aby naše město vzkvétalo a aby v něm život byl co nejpřívětivější. Za velmi důležité považuji usměrnění demografického vývoje v Hradci Králové a v regionu. Náš kraj je z hlediska počtu seniorů druhým nejstarším v republice. Je proto nutné vyjít vstříc mladé generaci. Je třeba umožnit mladým lidem, aby v našem městě nejen studovali, ale aby měli také důvod se tu usadit a založit zde své rodiny. Prostřednictvím investorů je třeba vytvořit pracovní místa pro mladé lidi s možností kariérního postupu a s vysokou mírou přidané hodnoty.

V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice primátora, že jste spokojený?
Budu spokojený tehdy, pokud v příštím období bude město fungovat s vyrovnaným rozpočtem, zbytečně se nebude zadlužovat a pokud kvalita života v našem městě bude srovnatelná s kvalitou života ve vyspělých zemích západní Evropy. S tím úzce souvisí podmínky pro získání dobré práce a dostupného bydlení a samozřejmě také předpoklady pro další rozvoj kultury, umění a občanských iniciativ. Spokojený budu, když se naše město, které má jedinečnou polohu na okraji jednoho z největších lesních masivů u nás, bude rozvíjet v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje – tedy ohleduplně a citlivě vůči životnímu prostředí. Máme jedinečnou šanci ukázat světu, že i moderní metropole může existovat v úzkém kontaktu s přírodou a že dialog mezi ochránci přírody, obyvateli, vedením města a investory je možný. Rád bych jej uvedl do praxe. Doufám, že v tomto směru najdu podporu i u svých kolegů z jiných stran a politických seskupení.