Během srpnových dní jsme pro vás připravovali profily a životopisy všech kandidátů na primátora Hradce Králové. Politici napsali pár slov o sobě a své politické kariéře.

Zároveň jsme jim položili tři otázky, které mají naznačit, kam jejich politické snahy budou směřovat. Jak vidí město Hradec Králové? Co je třeba změnit a jakým chtějí být primátorem.

Vy si tak můžete vytvořit lepší představu, kdo jsou a co nabízejí.


Hana Orgoníková,
lídr ČSSD pro komunální volby v Hradci Králové

Životopis:
Ing. Hana Orgoníková, narozena 8. 12. 1946 v Přibyslavi.

Politická kariéra:
Do politiky vstoupila v roce 1990, od roku 1992 je poslankyní.
Původním povoláním je stavební inženýrka, absolventka ČVUT Praha – Fakulta pozemních staveb (1967 – 1972), uvolněna pro výkon mandátu z funkce vedoucí odboru výstavby.
Po volbách v roce 2010 je v Poslanecké sněmovně PČR místopředsedkyní petičního a kontrolního výboru, členkou a ověřovatelkou organizačního výboru a členkou výboru pro evropské záležitosti. Věnuje se občanským a lidským právům a jako stavařka dopravě.
Je předsedkyní krajského výkonného výboru ČSSD Královéhradeckého kraje a členkou Předsednictva ČSSD.
V nadcházejících komunálních volbách vede kandidátku ČSSD v Hradci Králové.

Motto
:
„Držet dané slovo. Nikdy se nevzdávat.“

Odpovědi na otázky Hradeckého deníku:

Co je prvním úkolem primátora? Co byste udělala jako první v této pozici?
První věcí, kterou bych jako primátorka udělala, by byl Den primátorky nebo Den otevřených dveří pro občany, který by se pak konal pravidelně jeden den v měsíci. Zahájila bych tím diskusi s občany a s představiteli komisí místních samospráv. Současně bych stanovila termín pro setkání se zástupci ATOLU a VEOLIE, a to za účelem jednání o změnách smluv, které budou směřovat ku prospěchu města a jeho občanů.

Jaká část Hradce Králové je podle Vás v nejzanedbanějším stavu a proč?
Hradec Králové je krásné město. V jeho jednotlivých částech pracují komise místní samosprávy, které se zabývají tím, co je potřeba ve městě zlepšit. V našem volebním programu uvádíme, že tyto komise se budou výrazně podílet na rozvoji svého území a zkvalitnění života v něm. Vedení města jim však musí naslouchat. A to my chceme.

Čeho byste chtěla jako primátorka dosáhnout?
Chtěla bych, aby občané Hradce byli spokojeni s životem ve městě a aby cítili, že primátorka města a celý magistrát jsou tu pro ně a pracují v jejich prospěch.

V jakém okamžiku byste prohlásila z pozice primátora, že jste spokojená?
Spokojena jako primátorka budu tehdy, budou-li spokojeni občané. Ale v podstatě nebudu spokojena nikdy, protože vždy je co zlepšovat.