Sám primátor očekával, že na krajském hejtmanství bude pokračovat stávající koalice, voliči však tomu vystavili stop. Město s pravicovou radnicí však musí s nastupující levicí do čela Pardubického kraje vést v mnoha oblastech společnou řeč.

„Uvidíme, jaká spolupráce bude, ale bezpochyby budeme usilovat o to, aby byla co nejlepší. Abychom projekty, které jsou rozpracovány, dotáhli do konce, postavili letištní terminál a vyřešili zejména záležitosti dopravní infrastruktury. Prostě obecně abychom spolupracovali na co nejlepší úrovni,“ říká Jaroslav Deml.

Není žádným tajemstvím, že mezi krajem a městem v poslední době docházelo k názorovým třenicím, zejména v souvislosti s vývojem v pardubické nemocnici. Primátor nesouhlasil s kroky svého stranického kolegy Josefa Janečka. Ten nyní post krajského radního zodpovědného za zdravotnictví opouští, paradoxně tak může zájmům města v tomto směru posloužit nové složení na hejtmanství.

„Věřím tomu, že trend ke zlepšování nastane, že nové vedení kraje si uvědomí situaci v krajské nemocnici a bude usilovat, aby se opravdu stav napravil,“ uvedl včera primátor.

„Město Pardubice usilovalo, aby byla zpracována rozumná koncepce zdravotnických zařízení v rámci kraje. Systém byl co nejefektivnější a aby negeneroval ztrátu. Zdravotnická zařízení v jiných krajích jsou již v situaci, kdy začínají splácet dluhy z minulých let a dostávají se do černých čísel. Předpokládám, že v Pardubickém kraji se změní systém pěti rovnocenných nemocnic, že to bude mít nějakou logickou strukturu, hierarchii a že krajská nemocnice v Pardubicích bude koncovou, samozřejmě ve spolupráci s fakultní nemocnicí v Hradci Králové,“ popsal svou vizi Jaroslav Deml. (pd)